Lägre bostadsrättspriser i Uppsala län

/assets/img/32388436-uppsala.jpg
Bostäder i Uppsala. Foto: Mostphotos
 

Under den senaste tremånadersperioden, februari – april 2020, har snittpriset för en bostadsrätt i Uppsala län gått ned. Det visar den senaste mätningen från Svensk Mäklarstatistik.

Den genomsnittliga prisutvecklingen för bostadsrätter i Uppsala län har varit negativ de tre senaste månaderna, februari – april. Enligt Svensk Mäklarstatistiks senaste mätning som släpptes den åttonde maj i år, landade tremånadersresultatet för länet på minus 1,6 procent. 

I fyra av länets kommuner såldes tillräckligt många bostadsrätter under februari – april, för att kunna utgöra ett statistiskt säkerställt underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod. Statistiken visar att priserna steg i många av länets kommuner.

För bostadsrätter i kommunen Enköping blev resultatet plus 2,3 procent, medan en nedgång om 6,6 procent noterades i Håbo. I Knivsta sjönk priserna med 5,1 procent, och i Uppsala kommun blev resultatet minus 1,8 procent. 

Under den senaste tremånadersperioden såldes 1 289 bostadsrätter i länet. Ifjol blev resultatet 1 248 för motsvarande period. Utvecklingen på årsbasis för bostadsrättspriser i Uppsala län ligger nu på plus 2,5 procent.   

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt.   

Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen