Blandad utveckling för bopriser i Uppsala län

/assets/img/31393937-uppsala-city2.jpg
Bostäder i Uppsala. Foto: Mostphotos
 

De tre senaste månaderna har priserna på bostadsrätter i Uppsala län gått ned med 5,8 procent, samtidigt som en uppgång om drygt 16 procent noterats i en av länets kommuner. Detta enligt Svensk Mäklarstatistik.

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Uppsala län under den senaste tremånadersperioden har varit minst sagt varierad, men i snitt blev resultatet på länsnivå minus 5,8 procent och snittpriset per kvadratmeter landade på 33 993 kronor. Detta enligt uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik, publicerade den nionde december 2019. I sex av länets kommuner har försäljningarna av bostadsrätter varit tillräckligt många under perioden, för att kunna utgöra ett tillräckligt stort underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod.

Bland dessa har priserna stigit i hälften av kommunerna, samtidigt som de gått ned i lika många. Och skillnaderna är påtagliga. 

Bostadsrätter i kommunen Håbo blev 3,5 procent dyrare under perioden, i Enköping gick priserna upp med 6,1 procent, och i Tierp blev resultatet plus 16,3 procent. De tre kommuner där priserna gick ned var Knivsta med minus 5,5 procent, Uppsala där priserna sjönk med sex procent, och Östhammar med en notering om minus 13,1 procent.   

Årstakten för länet ligger nu på plus 4,9 procent.

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt.

Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen