Marknadsplatsen sthlmflex ska avlasta Stockholms elnät

/assets/img/37363403-old-town-in-stockholm-in-the-evening.jpg
Stockholm. Foto: Roland Lundgren / Mostphotos
 

Elanvändare i huvudstaden, som företag och hushåll, kan nu mot betalning vara med och bidra till ökad effekt i Storstockholms elnät vid kapacitetsbrist. Detta tack vare att regionen testar en ny marknadsplats för effektflexibilitet, skriver Ellevio i ett pressmeddelande. Projektet går under namnet sthlmflex.

Tisdagen den första december i år fick Stockholmsregionen en ny marknadsplats för effektflexibilitet, kallad sthlmflex, som införts på prov. När efterfrågan på eleffekt i regionen är så hög att det orsakar flaskhalsar i näten, kan elproducenter och elanvändare (i form av företag och hushåll) erbjuda effektflexibilitet mot betalning. Detta enligt ett pressmeddelande från elnätsföretaget Ellevio.   
– Intresset för att vara med är väldigt stort från industrier, elproducenter, fastighetsägare och aggregatorer. Vi bedömer att den koordinerade samverkan och den nya marknadsplatsen kan frigöra effekt motsvarande vad hela Södermalm använder, säger Ellevios affärsutvecklare Bengt Johansson i pressmeddelandet. 

Den nya marknadsplatsen har införts på grund av hur ansträngt Storstockholms elnät är. Något som blir allt mer påtagligt i takt med den ständigt ökande elförbrukningen i regionen, till följd av exempelvis fler bostäder och industrier, samt ambitiösa mål för minskade klimatutsläpp. 

Under kalla vinterdagar kan efterfrågan på el öka kraftigt och kapaciteten i näten slå i taket. Elnätsföretagen storsatsar på en upprustning av elnäten, men det tar tid att färdigställa.

Enligt pressmeddelandet är det statliga Svenska kraftnät, Ellevio och Vattenfall Eldistribution som driver projektet sthlmflex. Testperioden ska pågå från den första december i år till och med sista mars 2021. Perioden har valts ut på grund av att behovet av flexibilitet bedöms vara som störst då. Förhoppningen är att marknadsplatsen därefter ska kunna bli permanent. 
– Det som gör sthlmflex unikt är att det sker i Sveriges största region med 26 kommuner, inom ett område med två regionnätsägare, Ellevio och Vattenfall Eldistribution. De tillgängliga flexibilitetsresurserna i regionen kommer för första gången kunna avropas där trycket på elnäten är som störst, säger Yvonne Ruwaida som är affärsstrateg på Vattenfall Eldistribution i pressmeddelandet.

Inledningsvis drivs marknadsplatsen som ett forskningsprojekt (FoU) via Svenska kraftnät, där marknadsplattformen levereras av NODES och det beslutsstödsverktyg som elnätsföretagen använder levereras av E.ON.   

Bostadsrättsnytt skrev i början av året om ett liknande projekt i Uppsala kommun, med en marknadsplats inom EU-projektet CoordiNet. 

Hur ser då möjligheterna ut för bostadsrättsföreningar och enskilda hushåll att sälja effektflexibilitet på marknadsplatsen? För att få svar på detta vände vi oss till Ellevio.
– Kortfattat kan man säga att det inte finns någon begränsning i organisationsformen, istället är det fråga om hur stor effekt man kan bidra med. I dagsläget är den minsta effekten man kan delta med 500 kilowatt. Mot bakgrund av detta är en enskild fastighet i de flesta fall för liten, men om en brf vill medverka finns den så kallade aggregatorlösning tillgänglig. En aggregator är en aktör som samordnar styrning av elanvändningen hos många hushåll eller företag för att sedan sälja flexibiliteten i elanvändningen till elbörsen eller nätägaren, berättar Ellevios presskontakt Jesper Liveröd för Bostadsrättsnytt.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen