Elbrist i Stockholm kan påverka nyproduktion

/assets/img/mostphotos/34202032-voltage-poles-electricity-pylon-transmission-power-tower.jpg
Foto: Mostphotos
 

Nya bostadsområden som planeras att byggas i Stockholms län kan inte garanteras elförsörjning förrän tidigast år 2028. Nu har dock den akuta elbristen lösts genom ett avtal mellan Stockholm exergi och Ellevio, rapporterar Mitt i.

I våras stängdes en kraftvärmeanläggning i Värtan ner. Detta gjordes av energibolaget Stockholm exergi för att en strängare lagstiftning kring klimatutsläpp kom. På grund av nedstängningen blev bristen på el i Stockholms län näst intill akut. Problemet löstes först den 25 oktober då bolaget tillsammans med nätägaren Ellevio tecknade ett avtal om att bygga om kräftvärmeverket. Ombyggnationen ska göra så att det på ett mer klimatsmart sätt produceras el då verket ska drivas av bioolja. Även om avtalet mellan de två elbolagen löst problemet för tillfället finns det ingen garanterad elförsörjning för nya bostadsområden.   
– Vi ser att vi har utmaningar med nätkapaciteten. Vi bygger nät och frigör kapacitet genom att vissa kunder är flexibla, säger Eva Vitell, kund- och marknadschef på Vattenfall eldistribution, till Mitt i.  


Flera elbolag uppger att de har problem med att få fram tillräckligt mycket el. I Sverige produceras mycket el, men problemet är att transportera ut den. Ägaren till det svenska stamnätet är Svenska kraftnät och har det största ansvaret för att kraftsystemet i landet fungerar. De håller just nu på att bygga ut nätkapaciteten i Stockholms län. Det är två nya förbindelser som byggs – en väster om stan och en genom centrala Stockholm. Projektet startade 2008 och beräknas vara klar 2028. Det kommer att kosta runt 13 miljarder kronor, enligt Mitt i. 
– När det är är fullt utbyggt kommer vi nästan att ha fördubblat inmatningen av el till Stockholm, säger Per Eckemark, chef för nätdivisionen på Svenska kraftnät, till Mitt i. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen