Länsstyrelsen: Bostadsbrist i nästan alla Stockholms kommuner

/assets/img/36987697-stockholm-huvudstad.jpg
Lägenheter i Stockholm. Foto: Mostphotos
 

Alla kommuner i Stockholms län förutom två har brist på bostäder. Det skriver Länsstyrelsen Stockholm i ett pressmeddelande med hänvisning till en enkätundersökning som gjorts på uppdrag av Boverket.

Efterfrågan på större lägenheter i Stockholms län ligger på en fortsatt hög nivå, samtidigt som tillgången på bostäder till rimliga priser är för liten. Det framgår av ett pressmeddelande från Länsstyrelsen Stockholm, där det refereras till resultaten av en enkätundersökning från myndigheten Boverket som gått ut till länets kommuner.

I årets upplaga av enkäten, Bostadsmarknadsenkät 2022, uppger alla kommuner utom två att de på det hela har brist på bostäder. Nykvarn och Upplands Väsby svarar att det är balans på bostadsmarknaden i deras kommuner. Många kommuner uppger också att efterfrågan på större lägenheter, framför allt med lägre hyra, är stor.

Ifjol påbörjades 15 400 bostäder i länet, ombyggnationer inkluderat. Trots detta ser bostadsbristen alltså ut att bestå på de allra flesta håll. Enkätsvaren visar samtidigt att det framför allt är nya bostadslägenheter av typerna ett till två rum och kök som planeras.
– Enligt kommunerna beror detta bland annat på att större bostäder är dyrare att bygga, säger Nanny Andersson Sahlin, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm, i pressmeddelandet.

För innevarande år och nästa är prognosen att totalt 53 000 bostäder kommer börja byggas i huvudstadslänet. Av dessa är 55 procent tänkta att bli bostadsrätter och 39 procent hyresrätter. Andelen småhus bedöms landa på sex procent. Länsstyrelsen tror dock inte att alla projekt kommer kunna starta enligt plan.

I undersökningen har kommunerna också fått svara på vilka faktorer som begränsar bostadsbyggandet. Det som flest uppgav var ”konflikter med statliga intressen enligt miljöbalken”, följt av ”överklagande av detaljplaner”, samt ”höga produktionskostnader”. I år angav också fler kommuner än tidigare “brist på detaljplanelagd mark som marknaden vill bebygga” som en begränsande faktor.

Boverkets Bostadsmarknadsenkät innehåller frågor rörande läget på bostadsmarknaden, bostadsbyggande, allmännyttan och kommunernas verktyg för bostadsförsörjning. Länsstyrelsen ansvarar för att kvalitetssäkra enkäten genom intervjuer med länets samtliga kommuner.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen