Oförändrade bostadsrättspriser på riksnivå – men uppgång i Stockholm och Göteborg

/assets/img/screenshot-2021-10-08-10.52.47.png
Bostadsrättsfastighet i centrala Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Nya siffror från Svensk Mäklarstatistik visar på stillastående bostadsrättspriser i landet under september, sett till rikssnittet. Samtidigt steg priserna i både Storstockholm och centrala Stockholm, samt i centrala Göteborg. I de län som Bostadsrättsnytt bevakar var utvecklingen blandad, sett till den senaste tremånadersperioden.

I september stod bostadsrättspriserna stilla på riksnivå, enligt statistikleverantören Svensk Mäklarstatistiks senaste mätning. När det kommer till storstäderna noterades plus en procent för områdena Storstockholm, centrala Stockholm och centrala Göteborg. I resterande storstadsområden var priserna oförändrade.

Medelpriset för en svensk bostadsrätt landar på 46 040 kronor per kvadratmeter, baserat på försäljningsstatistik för den senaste månaden. På årsbasis ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i landet på i snitt plus åtta procent.

Ser man till månaderna januari-september i år har det sålts rekordmånga lägenheter, enligt statistikleverantören. Antalet sålda bostadsrätter under perioden uppgick till 101 200, en uppgång med tolv procent jämfört med samma månader ifjol.

Prisstatistik för bostadsrätter, september 2021:

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde oktober i år, avseende september 2021.


Svensk Mäklarstatistik släpper också uppdaterade tremånaderssnitt varje månad. De senaste resultaten avser perioden juli – september 2021 och de siffrorna visar bland annat en prisnedgång i Stockholms län. Priserna föll med 0,2 procent medan priserna i den förra mätningen sjönk med 0,7 procent.  En bostadsrätt i länet kostar nu genomsnittligen 64 502  kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 6,8 procent.

 

I Uppsala län steg priserna med 7,1 procent. I föregående mätning blev resultatet plus 5,9 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 40 453 kronor per kvadratmeter. På årsbasis landar den genomsnittliga utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på plus 7,1 procent.

 

I mätningen gick det att se att priserna på bostadsrätter sjunkit i Västmanlands län med 1,8 procent. I den förra mätningen landade siffran på plus 3,7 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 22 673 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 8,5 procent.

 

I denna mätning gick bostadsrättspriserna i Skåne län upp med 1,1 procent medan den förra mätningen fick ett resultat på plus 1,7 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 32 723 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 10,9 procent.

 

Bostadsrättspriserna i Västra Götalands län minskade med 1,9 procent. Förra månaden blev resultatet minus 0,4 procent. Genomsnittspriset för en bostadsrätt i länet uppgår nu till 40 644 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 6,3 procent.

 

En prisuppgång noterades i Västernorrlands län med 2,5 procent. I den förra mätningen blev resultatet också plus 2,5 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i länet landar på 15 844 kronor. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 8,4 procent.Prisutveckling för bostadsrätter under de tre senaste månaderna:

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde oktober i år, avseende juli-september 2021

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan.

Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. Prisstatistik som tas upp i artikeln avser genomsnittliga resultat.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen