Varierad utveckling för bopriser i Stockholms län

/assets/img/mostphotos/21091946-tak-over-stockholm_.jpg
Stockholm. Foto: Mostphotos
 

I Stockholms län gick priserna på bostadsrätter upp med i snitt 3,5 procent under den senaste tremånadersperioden. Samtidigt noterades en nedgång om 13 procent i en av länets kommuner. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Under de tre senaste månaderna har den genomsnittliga prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholms län varit positiv. Den senaste mätningen från Svensk Mäklarstatistik visar på en prisuppgång om 3,5 procent på länsnivå. Snittet för riket landade på plus 1,4 under samma period. Samtidigt har utvecklingen bland kommunerna varierat, med fler noterade nedgångar än uppgångar.

I 25 av länets kommuner har försäljningarna av bostadsrätter varit tillräckligt många under perioden, för att kunna utgöra ett tillräckligt stort underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod. I kommunen Österåker var prisuppgången för bostadsrätter störst under perioden, där noterades en uppgång om 8,7 procent. Näst störst var prisuppgången för bostadsrätter i Ekerö kommun, plus 7,7 procent, och den tredje största prisökningen noterades i Södertälje, med plus 5,4 procent.  


På andra ställen i länet gick priserna ned under samma period. Mest gick priserna ned i Värmdö Kommun, där de sjönk med 13 procent. Därefter uppmättes den största nedgången i Danderyd; minus 9,6 procent. I Nynäshamn sjönk bostadsrättspriserna med 8,4 procent. 

På årsbasis ligger nu snittet för utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på plus 4,1 procent.

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt.

Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. 


Prisutveckling under de tre senaste månaderna på riksnivå och i Stockholms län (i bokstavsordning):   
 

Källa: Uppdaterad statistik från Svensk Mäklarstatistik den 09 december 2019 Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen