Fängelsestraff för bolåne-bluff mot SBAB

/assets/img/mostphotos/genrebild_mostphotos.png
Foto: Mostphotos
 

Förfalskade bilagor till bolåneansökningar skickades in till banken SBAB, och lån beviljades i flera fall. Nu döms sju personer för inblandning i bedrägeriet.

Ett mål gällande misstankar om grova bedrägeribrott i samband med åtta bolåneaffärer, har avgjorts i hovrätten. I hälften av fallen har bolån beviljats, vilket enligt åklagarna är att betrakta som fullbordade grova bedrägerier. I resterande fyra fall nekades kredit, och åklagarna menar att de då istället bör klassas som försök till grovt bedrägeri.

Sammanlagt dömde hovrätten sju personer för att på olika sätt ha varit involverade i bedrägerierna, varav samtliga har förnekat brott. Tre av dessa har stått som huvudåtalade i målet. En av dem har i rollen som bolånehandläggare tillhandahållit falska handlingar om potentiella bolånekunder åt banken SBAB. Det hela har skett via bolaget Bättre Bolån som fungerat som mellanhand mellan kund och bank. I vissa fall har kredit beviljats, i andra inte. Avslagen har i de fallen inte berott på att förfalskningen upptäckts, utan andra orsaker har legat bakom besluten.

En annan person har skaffat bolånekunder åt bolånehandläggaren, och därmed deltagit i hanteringen av falska handlingar. Och en tredje person har haft i uppgift att förfalska handlingarna, för att sedan skicka dessa vidare till person ett eller två. Resterande fyra personer med inblandning i fallet har alla stått som potentiella låntagare i ansökningar om bolån, med förfalskade uppgifter som grund.

Vid kontroll visade det sig att personerna antingen saknade arbete, tillräcklig inkomst eller på annat sätt inte uppfyllde SBAB:s kriterier för bolån. Bedrägerierna uppdagades under hösten år 2015, då det framkom att flera av SBAB:s bostadskrediter hade beviljats på felaktiga grunder, genom förfalskade kundunderlag.

Trots att banken inte lidit någon faktisk förlust i samband med det inträffade, finner både hovrätt och tingsrätt att SBAB exponerats för en betydande kreditrisk. Detta på grund av att personer utan kreditvärdighet beviljats stora lån på felaktiga grunder, vilket i sin tur inneburit att banken utsatts för en beaktansvärd fara för slutgiltig förlust. När det gäller åtalen om försök till brott, anses samma fara ha förelegat om de hade fullbordats. Pant som givits i låneobjekten bedömdes inte ha påverkat utfallet.

Hovrätten ansåg, liksom Stockholms tingsrätt, att samtliga misstänkta gjort sig skyldiga till brott. De tre huvudåtalade dömdes alla till fängelsestraff, från ett och ett halvt år upp till tre år, medan de övriga fick villkorlig dom och böter. Fallet avgjordes i Svea Hovrätt den 14 december. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen