Universitetsbyggnad i Lund kan bli brf

/assets/img/maria-magle-6-lund.JPG
Fastigheten Maria Magle 6 i Lund som den ser ut i dagsläget. Foto: Lunds kommun
 

Byggnadsnämnden i Lund antog nyligen en detaljplan för nya bostäder på en fastighet som tidigare använts av Lunds universitet. Enligt uppgift till Bostadsrättsnytt är planen att de ska bli bostadsrätter.

När byggnadsnämnden i Lunds kommun sammanträdde den tolfte december i år, antogs bland annat en detaljplan för 24 nya bostäder på fastigheten Maria Magle 6 i Lund. Den är belägen mellan parallellgatorna Magle Stora Kyrkogata och Magle Lilla Kyrkogata i centrala Lund.  

Av planbeskrivningen framgår att marken ifråga varit bebyggd sedan år 1862, då Lunds universitet lät uppföra en institutionsbyggnad på fastigheten. Från år 1959 till 2016 har universitetets historiska institution huserat i byggnadens lokaler, med Akademiska hus som fastighetsägare. År 2016 såldes fastigheten till Själabodarna Fastighets AB som nu planerar att bygga om lokalerna till bostäder. 

Vidare framkommer att Maria Magle 6 till största delen är omgiven av enfamiljshus och småskaliga flerbostadshus. St Thomas Kyrka beskrivs ligga direkt norr om fastigheten. Enligt detaljplanen ska institutionsbyggnaden, med två våningsplan och vind, kunna byggas om till flerbostadshus. Bestämmelserna i detaljplanen uppges vara utformade så att kulturhistoriska värden kan tas tillvara, i syfte att “säkerställa en varsam ombyggnad till flerbostadshus”.   

En artikel från tidningen Fastighetsvärlden, publicerad år 2016, innehåller uppgiften att Maria Magle 6 i Lund säljs till bolaget Midroc för 44 miljoner kronor. I ansökan om detaljplan står att läsa att bolaget Midroc, genom sitt dotterbolag Själabodarna Fastighets AB, förvärvade fastigheten ifråga den sjätte april 2016 med avsikten att “bygga om befintlig byggnad till bostäder”.   

Enligt Magnus Norén, affärschef på Midroc, är planen att det ska byggas bostadsrätter på fastigheten. 


Övrigt 
Tidningen Sydsvenskan var först med att rapportera om denna nyhet.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen