Satsning på uppkopplade bostäder i Helsingborg

/assets/img/oceanhamnen2-1600420194.jpg
Visionsbild Oceanhamnen. Comotion 3D bilder
 

Med satsningen H22 ska Helsingborg få en digital transformering. Till exempel ska Midrocs nya fastigheter i Oceanhamnen bli uppkopplade. Detta enligt ett pressmeddelande.

Inom H22, Helsingborg stads satsning på hållbar stadsutveckling, deltar Midroc som partner. Det är ett bolag som exempelvis är verksamt inom fastighetsutveckling. Exempel på bostäder som ingår i H22 är Midrocs nya Brf Oceanpiren i Oceanhamnen.

En del i satsningen är fastighetsoptimering genom introduktion av ny digital infrastruktur i byggnader. För att kunna erbjuda detta till bostads- och kontorskunder har bolaget inlett ett samarbete med Jonas Birgersson, som är en digitala visionär enligt ett pressmeddelande från Midroc. Ett digitalt system har tagits fram för ändamålet, vilket i grunden består av “ett avancerat urbant, uppskalningsbart operativsystem med namnet Brikks”.
– Det här blir den revolution vi har väntat på för bygg- och fastighetsbranschen, säger Jonas Birgersson. Det har varit en ökenvandring att få ihop detta komplicerade styrsystem, men nu är det klart att lanseras. Sverige blir först i världen att på bred front installera en gemensam standard för fastigheter, och det kommer att påskynda utvecklingen i branschen, säger Jonas Birgersson i pressmeddelandet. 

Att digitalt transformera staden uppges kunna ge stora vinster ur ett hållbarhetsperspektiv, detta då det skulle innebära kraftigt sänkta energi- och driftskostnader. 
– Genom att förse byggnader med smart teknik och bland annat nyttja AI, kan hela fastighetsbranschen gå in i en ny epok. De kommande tio åren kommer byggnaderna förändras mer än de har gjort under de föregående 100 åren, och det kommer bland annat att ge stora vinster för miljön, säger Johan Svedström, affärschef på Midroc i Helsingborg, i pressmeddelandet.

Med sensorer och algoritmer kan mänskliga beteenden förutses och läsas av. Till exempel kan sådant som belysning, temperatur och ventilation ställas in automatiskt via en persons smarta nyckel för att passera in och ut ur en byggnad. 

Vidare kommer det bli möjligt att länka samman byggnader i en stadsdel digitalt. Större volymer innebär att smartare och mer hållbara val kan göras. I samband med att stora mängder data från personer samlas in behöver hänsyn tas till den personliga integriteten. Midroc har därför engagerat flera experter för att se över frågor inom området personlig integritet och datahantering.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen