Trenden med sjunkande elpriser fortsätter

/assets/img/946c14ae903e1bbc_800x800ar_.jpg
Pressbild från Vattenfall
 

Hittills har det milda vintervädret bidragit till betydligt lägre elpriser än vanligt för säsongen. Enligt Vattenfall har elpriserna varit rekordlåga även i mars, då energiföretaget noterade Mellansveriges lägsta elpriser för månaden sedan millennieskiftet.

Denna vintersäsong har varit ovanligt varm för årstiden i Sverige. Högre temperaturer, blåsigare väder och mer nederbörd än normalt har lett till betydligt lägre elpriser i landet än vad vi är vana vid. Och ny statistik från energiföretaget Vattenfall visar att trenden hållit i sig även i mars. 

Av ett pressmeddelande från Vattenfall, daterat den 27 mars i år, framgår att det rörliga elpriset för månaden uppgick till i snitt runt 16 öre per kilowattimme i elområde tre (Mellansverige), exklusive moms, påslag och elcertifikat. Det är cirka 25 öre billigare än under samma period ifjol. Inte sedan år 2000 har elpriset varit så lågt i mars. Då noterades 10,43 öre per kilowattimme i samband med avregleringen av elmarknaden och hela Sverige ingick i samma elområde.
– Mars i år ser ut att bli den billigaste marsmånaden på 20 år. Men coronaviruset tillsammans med det för årstiden milda vädret påverkar elpriset nedåt. Vår bedömning är att priserna kommer att fortsätta ligga lågt framöver, åtminstone fram till sommaren, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning, i pressmeddelandet.

Förutom vädret finns det ytterligare faktorer som kan påverka elpriserna. Exempelvis händelser i vår omvärld, läget på världsekonomin, och priserna på fossila bränslen som gått ned rejält i Europa på grund av coronaviruset. Priset på olja har halverats sedan årets början. Att företag minskat sin elförbrukning under coronautbrottet har också påverkat, då minskad efterfrågan lett till fallande elpriser. 

    Vattenfalls statistik över rörligt elpris, mars 2020:   

    Källa: Vattenfall 

Snittpriserna i tabellen är baserade på Vattenfalls inköpspris plus kostnad för elcertifikat och energiföretagets påslag om fem öre inklusive moms, och följer svängningarna på Nord Pool, den nordiska elbörsen.   

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen