Få storstadsmäklare tror på sjunkande bopriser under Q1

/assets/img/24697716-feb-2018.jpg
Foto: Mostphotos
 

Den senaste Mäklarbarometern från SBAB visar att endast en liten del av de tillfrågade storstadsmäklarna förutspår sjunkande bostadsrättspriser och minskad efterfrågan under årets första kvartal.

Mäklarbarometern är en kvartalsvis enkätundersökning som görs av Origo Group på uppdrag av banken SBAB, och går ut till 220 fastighetsmäklare med verksamhet i landets tre storstadsregioner. Den senaste enkäten, som genomfördes under perioden elfte till 25 januari i år, visar att få av de tillfrågade mäklarna tror på sjunkande bostadsrättspriser under kvartal ett 2021. Även andelen som förutspår lägre efterfrågan och utbud är liten.

Dessa tendenser går att se i samtliga av landets tre storstäder. Störst andel mäklare som tror på prisuppgång i sin stad återfinns i Malmö. Där valde 64 procent av de tillfrågade antingen alternativet "Ökar kraftigt" eller "Ökar något". Endast fyra procent svarade att de tror priserna "Minskar något" eller "Minskar kraftigt" under kvartalet. Andelen som tror på stillastående priser uppgår till 32 procent.

I Göteborg uppgår andelen mäklare som tror på en knapp till kraftig prisuppgång på bostadsrätter till 48 procent. Åtta procent svarade att de tror bostadsrättspriserna kommer minska något till kraftigt under kvartalet, medan 44 procent förutspår oförändrade priser.

Bland mäklarna i Stockholm svarade 46 procent att de förutspår en knapp (något) till kraftig prisökning, medan andelen som svarade att de tror på en knapp till kraftig minskning uppgår två procent. Samtidigt svarar 52 procent att de tror på stillastående priser.

Så här bedömer fastighetsmäklarna prisutvecklingen första kvartalet 2021

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent


Och även när det kommer till utbud och efterfrågan är det alltså fler storstadsmäklare som tror på en positiv utveckling än negativ. 

Prognos för bostadsrätter, utbud och efterfrågan första kvartalet 2021

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen