Mäklarstatistik: Stigande bopriser i storstäderna

/assets/img/img-4593.jpg
Bostadsrätter i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Under februari ökade bostadsrättspriserna i samtliga av landets storstäder. Bland de svenska län som Bostadsrättsnytt bevakar varierade prisutvecklingen; störst var uppgången i Uppsala och lägst resultat noterades i Västernorrland. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

I de centrala delarna av Sveriges storstäder steg bostadsrättspriserna med två procent i februari och medelpriset per kvadratmeter för en lägenhet i centrala Stockholm ligger nu på över 114 000 kronor. I Storstockholm ökade priserna på bostadsrätter med två procent, medan plus en procent noterades för både Storgöteborg och Stormalmö. På riksnivå blev resultatet plus två procent och på årsbasis ligger utvecklingen i landet nu på plus sju procent. Det visar den senaste mätningen från statistikleverantören Svensk Mäklarstatistik. 

När det kommer till omsättning så såldes det nära 10 600 bostadsrätter i februari, en minskning med tre procent jämfört med samma period ifjol. Hittills har det sålts 19 800 bostadsrätter under 2022.

Prisstatistik för bostadsrätter, februari 2022:

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde mars i år, avseende februari 2022. Medelpriset uppges vara baserat på försäljningar under månaden. 

Statistiken ska vara baserad på 26 836 bostadsrätter som sålts under perioden december 2021 - februari 2022.

Svensk Mäklarstatistik släpper också uppdaterade tremånaderssnitt varje månad. De senaste resultaten avser perioden december 2021 – februari 2022 och de siffrorna visar bland annat en prisuppgång på bostadsrätter i Stockholms län med 2,6 procent. I den förra mätningen blev resultatet plus 1,1 procent. En bostadsrätt i länet kostar nu genomsnittligen 67 883 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 7,3 procent.

 

I denna mätningen gick det att de att bopriserna i Uppsala län steg med 5,1 procent medan priserna i den förra mätningen låg på plus en procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 41 157 kronor per kvadratmeter. På årsbasis landar den genomsnittliga utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på plus 11 procent.

 

Under den aktuella tremånadersperioden gick bostadsrättspriserna i Skåne län ned med 0,5 procent. I den förra mätningen blev resultatet minus 3,3 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 32 580 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 7 procent.

 

I den aktuella mätningen blev bostadspriserna i Västmanlands län oförändrade. I den förra mätningen blev resultatet minus 1,4 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 22 636  kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 8,1 procent.

 

Efter två mätningar med negativt resultat steg bostadsrättspriserna i Västra Götalands län, nu med 2,7 procent. I förra mätningen blev resultatet minus 0,7 procent.  Genomsnittspriset för en bostadsrätt i länet uppgår nu till 41 578 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 6,1 procent.

 

I Västernorrlands län skedde under den aktuella perioden en prisnedgång på 2,8 procent medan förra mätningen visade resultatet plus 2,4 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i länet landar på 16 056 kronor. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 18,6 procent. Prisutveckling för bostadsrätter under de tre senaste månaderna: 

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde mars i år, avseende december 2021 - februari 2022

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan.

Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. Prisstatistik som tas upp i artikeln avser genomsnittliga resultat och är baserad på data från försäljningar av bostäder, oavsett om de annonserats eller inte. På uppdrag av Svensk Mäklarstatistik producerar sedan Statistiska Centralbyrån (SCB) statistik av datan.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen