Varierande prisutveckling för bostadsrätter i storstäderna

/assets/img/20994063-seglbat.jpg
Bild från Malmö. Foto: Johannes Erlandsson / Mostphotos
 

En ny mätning från Svensk Mäklarstatistik visar på en varierande prisutveckling för bostadsrätter i storstäderna under juli. Där framgår också att tremånaderssnitten för de län som Bostadsrättsnytt bevakar runt om i landet till stor del är positiva.

Enligt nya siffror från statistikleverantören Svensk Mäklarstatistik stod bostadsrättspriserna i landet stilla under juli, sett till genomsnittet på riksnivå. På årsbasis är resultatet nu plus tolv procent och en bostadsrätt i Sverige kostar i snitt 39 297 kronor per kvadratmeter, baserat på den senaste månadens försäljningar.

Bland storstäderna varierade prisutvecklingen. För de centrala delarna av Stockholm och Göteborg noterades stillastående priser, så även för Storgöteborg. Samtidigt sjönk bostadsrättspriserna i Storstockholm och centrala Malmö med en procent, medan en uppgång om en procent noterades för området Stormalmö.


Prisstatistik för bostadsrätter, juli 2021:

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den tionde augusti i år, avseende juli 2021


Svensk Mäklarstatistik släpper också uppdaterade tremånaderssnitt varje månad. De senaste resultaten avser perioden maj – juli 2021 och de siffrorna visar bland annat en prisuppgång i Västmanlands län med 4,4 procent. Den förra mätningen fick ett resultat på plus 7,4 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 22 633 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 13,5 procent.


I denna mätning gick bostadsrättspriserna i Skåne län upp med 2,8 procent medan den förra mätningen fick ett resultat på plus 3,9 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 32 463 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 16 procent.
 
En prisuppgång noterades även i Västernorrlands län med 3,3 procent. I den förra mätningen blev resultatet plus 7,9 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i länet landar på 15 433 kronor. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 7,7 procent.
 
I Stockholms län sjönk bostadsrättspriserna med 0,7 procent under den senaste tremånadersperioden. I föregående mätning blev resultatet plus 0,5 procent. En bostadsrätt i länet kostar nu genomsnittligen 64 007 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 11,7 procent.
 
Bostadsrättspriserna i Västra Götalands län steg med 1,2 procent. Förra månaden blev resultatet plus 3,5 procent. Genomsnittspriset för en bostadsrätt i länet uppgår nu till 41 029 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 12,1 procent.
 
I denna mätning gick det även att se att priserna på bostadsrätter i Uppsala län stigit med 4,4 procent. I den förra mätningen noterades en prisförändring på plus 0,8 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 38 854 kronor per kvadratmeter. På årsbasis landar den genomsnittliga utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på plus sju procent.


Prisutveckling för bostadsrätter under de tre senaste månaderna:

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den tionde augusti i år, avseende maj-juli 2021. 

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt.

Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. Prisstatistik som tas upp i artikeln avser genomsnittliga resultat. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen