Inga prisnedgångar på bostadsrätter i storstäderna under maj

/assets/img/43854369-buildings-reflected-in-water.jpg
Lägenheter i Malmö. Foto: Mostphotos
 

Den genomsnittliga prisutvecklingen för bostadsrätter i landets storstäder under maj var helt utan negativa resultat, med stillastående resultat i två områden. Det visar nya mätningar från SBAB och Svensk Mäklarstatistik. För de län som Bostadsrättsnytt bevakar var utvecklingen genomgående positiv.

Enligt nya mätningar av prisutvecklingen på svenska bostadsrätter från banken SBAB och statistikleverantören Svensk Mäklarstatistik, har inga negativa resultat noterats för någon av landets storstäder i maj 2021. 

Bostadsrättspriserna i Stor-Stockholm och centrala Göteborg stod stilla under månaden samtidigt som positiva resultat noterades för resterande delar av storstäderna. Mest steg priserna på lägenheter i Malmö.

I SBAB:s mätning noterades plus 1,3 procent för bostadsrätter inom indexområdet Stormalmö, medan resultatet blev plus 0,6 procent för lägenheter i både Storstockholm och Storgöteborg. I Norra Sverige gick priserna upp med 1,2 procent, i Södra Sverige noterades en ökning om 0,1 procent. Samtidigt sjönk bostadsrättspriserna med 0,4 procent i Mellersta Sverige.
– Utvecklingen under maj bekräftar den utveckling vi nu sett under några månader med en betydligt lugnare prisökningstakt på bostadsrätter. Vi har två regioner, Storgöteborg och Mellersta Sverige, där prisnivån nu är lägre än när den var som högst under pandemin, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i ett pressmeddelande från banken.

Prisstatistik bostadsrätter, maj 2021:

Källa: SBAB Booli Housing Price Index (HPI) avseende maj 2021

SBAB Booli Housing Price Index (HPI) är ett boprisindex från banken SBAB:s bostadssajt Booli vilket uppdateras en gång per månad. I beräkningen av prisindexet ingår variabler som bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift till föreningen med mera. Den slutprisdata som används uppges bygga på uppgifter om verifierade slutpriser från mäklare och lagfarter samt sista bud.

De senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik visar att priserna på bostadsrätter i centrala Malmö och Stor-Malmö steg med två procent i bägge områden under maj i år. För Stor-Göteborg och centrala Stockholm noterades en uppgång om en procent, medan bostadsrättspriserna i Stor-Stockholm och centrala Göteborg stod stilla.

På riksnivå ökade priserna på bostadsrätter med en procent i maj och på årsbasis ligger utvecklingen nu på plus 13 procent. Medelpriset per kvadratmeter för en lägenhet i landet landar på 45 227 kronor och priset uppges vara baserat på den senaste månadens försäljningar. 

Prisstatistik bostadsrätter, maj 2021: 

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde juni i år, avseende maj 2021


Svensk Mäklarstatistik släpper också uppdaterade tremånaderssnitt varje månad. De senaste resultaten avser perioden mars – maj 2021 och de siffrorna visar bland annat en prisuppgång i  Västra Götalands län på 4,9 procent. Förra månaden blev resultatet plus 5,6 procent. Genomsnittspriset för en bostadsrätt i länet uppgår nu till 41 135 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 15,1 procent.

 

Bostadsrättspriserna i Västmanlands län har i denna mätning gått upp med 5,3 procent medan den förra mätningen fick ett resultat på plus 6,5 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 22 048 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 8,2 procent.


I denna mätning gick det även att se att priserna på bostadsrätter i Uppsala län stigit med 1,7 procent. I den förra mätningen noterades en prisförändring på plus 1,5 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 37 845 kronor per kvadratmeter. På årsbasis landar den genomsnittliga utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på plus 10,9 procent.

 

I Stockholms län steg bostadsrättspriserna med 2,3 procent under den senaste tremånadersperioden. I föregående mätning blev resultatet plus 1,9 procent. En bostadsrätt i länet kostar nu genomsnittligen 64 699 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 11,6 procent.

 

I denna mätning gick bostadsrättspriserna i Skåne län upp med 5,6 procent medan den förra mätningen fick ett resultat på plus 5,8 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 32 067 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 19,9 procent.


I Västernorrlands län noterades en prisökning på 11,1 procent. I den förra mätningen blev resultatet plus 15,1 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i länet landar på 15 043 kronor. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 8,7 procent.


Prisutveckling för bostadsrätter under de tre senaste månaderna:

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde juni i år, avseende mars-maj 2021

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen