Positiv boprisutveckling på flera håll i landet

/assets/img/38095269-kungsklippan-pa-kungsholmen-i-stockholm.jpg
Lägenheter på Kungsholmen i Stockholm. Foto: Maria Groth / Mostphotos
 

Inga negativa resultat noterades för prisutvecklingen på bostadsrätter i landets storstäder under april, med undantag för Storgöteborg. I de län som Bostadsrättsnytt bevakar var utvecklingen genomgående positiv under månaden. Det visar nya mätningar från SBAB och Svensk Mäklarstatistik.

Den senaste mätningen från banken SBAB (HPI), gällande boprisutvecklingen i landet, visar på stigande bostadsrättspriser på de flesta håll. Dock blev resultatet för indexområde Storgöteborg minus 0,9 procent. Mest steg priserna i Mellersta Sverige där plus 2,3 procent noterades. I Storstockholm ökade priserna med 0,1 procent och i Stormalmö med 1,7 procent.

– Särskilt de senaste två månaderna har prisökningarna på lägenheter hamnat rejält efter dem på villor. Den avmattning vi såg redan under mars i flera regioner ser ut att ha fortsatt under april, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i ett pressmeddelande från banken. 

Prisstatistik för bostadsrätter, april 2021:

Källa: SBAB Booli Housing Price Index (HPI) avseende april 2021

SBAB Booli Housing Price Index (HPI) är ett boprisindex från banken SBAB:s bostadssajt Booli vilket uppdateras en gång per månad. I beräkningen av prisindexet ingår variabler som bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift till föreningen med mera. Den slutprisdata som används uppges bygga på uppgifter om verifierade slutpriser från mäklare och lagfarter samt sista bud.

Mätningen från Svensk Mäklarstatistik för april 2021 indikerar att bostadsrättspriser stått stilla på riksnivå, jämfört med noteringen plus två procent månaden innan. På årsbasis ligger prisutvecklingen nu på plus tio procent.

Bostadsrättspriserna i Storstockholm förblev oförändrade under månaden, samtidigt som en uppgång om en procent noterades för Storgöteborg och i Stormalmö steg priserna med två procent. I de centrala delarna av Stockholm och Göteborg ökade priserna med en procent. I centrala Malmö blev resultatet plus tre procent.

Under april uppges totalt 11 800 bostadsrätter ha sålts i landet, en uppgång med 31 procent jämfört med samma period ifjol. 

Prisstatistik för bostadsrätter, april 2021: 

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den sjunde maj i år, avseende april 2021. Statistiken ska vara baserad på försäljningen av 35 529 bostadsrätter under perioden februari - april i år.   


Svensk Mäklarstatistik släpper också uppdaterade tremånaderssnitt varje månad. De senaste resultaten avser perioden februari – april 2021 och de siffrorna visar bland annat en prisuppgång i Västernorrlands län på 15,1 procent. I den förra mätningen blev resultatet plus 3,4 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i länet landar på 15 066 kronor. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 6,5 procent.

 

I denna mätning gick det även att se att priserna på bostadsrätter i Uppsala län stigit med 1,5 procent. I den förra mätningen noterades en prisförändring på plus 2,7 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 37 272 kronor per kvadratmeter. På årsbasis landar den genomsnittliga utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på plus 9,4 procent.

 

Bostadsrättspriserna i Västmanlands län gått upp med 6,5 procent medan den förra mätningen fick ett resultat på plus 5,8 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 21 378 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 4,7 procent.

 

I Stockholms län steg bostadsrättspriserna med 1,9 procent under den senaste tremånadersperioden. I föregående mätning blev resultatet plus 2,7 procent. En bostadsrätt i länet kostar nu genomsnittligen 64 378 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus åtta procent.

 

I denna mätning gick bostadsrättspriserna i Skåne län upp med 5,8 procent medan den förra mätningen fick ett resultat på plus 4,9 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 31 629 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 17,8 procent.

 

I Västra Götalands län ökade priserna med 5,6 procent under den senaste tremånadersperioden, jämfört med plus 5,3 procent i föregående mätning. Genomsnittspriset för en bostadsrätt i länet uppgår nu till 40 541 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 11,5 procent.Prisutveckling för bostadsrätter under de tre senaste månaderna: 

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den sjunde maj i år, avseende februari - april 2021

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. 


Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik.  


Prisstatistik som tas upp i artikeln avser genomsnittliga resultat.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen