Hushållens bopris-optimism ökar – högsta nivån på flera år

/assets/img/23779259-goteborg.jpg
Lägenheter i Göteborg. Foto: Mostphotos
 

I mars har SEB:s Boprisindikator ökat från 57 till 61 på riksnivå, vilket uppges vara den högsta noteringen sedan juli 2017. Indikatorn steg även i samtliga storstadsregioner. Det står att läsa i ett pressmeddelande från banken.

Boprisindikatorn från SEB visar på en uppgång i de svenska hushållens boprisförväntningar i mars, från 57 till 61. Enligt banken är det den högsta nivån som noterats sedan i juli 2017.
 – Den starka trenden i Boprisindikatorn håller i sig och två av tre hushåll tror nu på fortsatt stigande priser. Med en indikator på 61 är vi uppe på den högsta nivån sedan juli 2017. Kombinationen av låga räntor, ekonomisk återhämtning och kanske även möjligheten till fortsatt hemarbete när coronakrisen klingat av, påverkar antagligen bilden. Dessutom tar hushållen säkert intryck av den faktiska prisstatistiken som pekar på tydliga uppgångar i början av året, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i ett pressmeddelande från banken.

Uppgångar har också noterats i samtliga storstadsregioner. I Västra Götaland steg indikatorn med tio enheter upp till 63. För region Skåne noterades en ökning om tre enheter till 67, och i Stockholm blev resultatet plus en enhet upp till 57.

På regional nivå ligger indikatorn nu mellan 57 och 70 enheter. Störst uppgång i landet noterades i Norrland där Boprisindikatorn ökade med 16 enheter, från från 54 till 70. Östra Götaland är den enda regionen där indikatorn minskade, från 64 till 60.

I den senaste undersökningen svarade 66 procent av de tillfrågade hushållen i landet att de tror på stigande bostadspriser det kommande året, en ökning med två procentenheter sedan förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskade med två enheter ned till fem procent, samtidigt som andelen som tror på ett oförändrat prisläge ökade med en enhet till 21 procent.

Boprisindikatorn visar skillnaden mellan den andel av hushållen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Undersökningen genomförs månatligen av Demoskop på uppdrag av SEB. Den senaste upplagan genomfördes under perioden 23 februari till andra mars och uppges bygga på runt 1 000 webbintervjuer som gjorts via en onlinepanel.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen