Positiv prisutveckling för bostadsrätter på riksnivå

/assets/img/18939131-linnestaden-district-in-gothenburg-in-winter-travel.jpg
Göteborg. Foto: Mostphotos
 

Överlag har priserna på bostadsrätter i landet stigit under februari. Det visar nya siffror från SBAB och Svensk Mäklarstatistik. Bland de län som Bostadsrättsnytt bevakar har endast ett negativt resultat noterats.

Både den statligt ägda banken SBAB och statistikleverantören Svensk Mäklarstatistik har i veckan släppt nya mätningar för boprisutvecklingen i landet under februari, statistik som överlag indikerar att priserna stigit.

Den senaste mätningen från SBAB visar på prisuppgång för bostadsrätter i samtliga indexområden som banken bevakar. Mest steg priserna i norra Sverige där resultatet plus 3,7 procent har noterats för februari 2021, samtidigt som plus 1,2 noterats för Storgöteborg.
– När vi nu summerar ett år med corona, kan vi konstatera att lägenhetspriserna har stigit med mellan 4 och 11 procent och villapriserna med mellan 14 och 21 procent i Sveriges olika regioner. Det är anmärkningsvärda siffror under ett krisår men kan till större delen troligen förklaras av det kraftigt ökade intresset av att bo ändamålsenligt under rådande situation. Risken är förstås att det kommer ett bakslag när pandemin är över, även om jag inte tror att den ska överdrivas, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i ett pressmeddelande från banken.

Prisstatistik för bostadsrätter, februari 2021:

Källa: SBAB Booli Housing Price Index (HPI) avseende februari 2021, som offentliggjordes den andra mars i år

SBAB Booli Housing Price Index (HPI) är ett boprisindex från banken SBAB:s bostadssajt Booli vilket uppdateras en gång per månad. I beräkningen av prisindexet ingår variabler som bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift till föreningen med mera. Den slutprisdata som används uppges bygga på uppgifter om verifierade slutpriser från mäklare och lagfarter samt sista bud.   

Av de senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik som avser februari framgår att bostadsrättspriserna stigit med en procent på riksnivå, en lika stor uppgång som noterades månaden innan. På årsbasis ligger prisutvecklingen nu på plus sex procent.

Medelpriset per kvadratmeter för en bostadsrätt i Sverige landade på 44 412 för samma period, baserat på den senaste månadens försäljningar. Under februari uppgick antalet sålda bostadsrätter till nära 10 600, en ökning med sju procent jämfört med samma månad ifjol.

Utvecklingen i landets storstadsområden under perioden ser på det hela positiv ut, inga negativa resultat har noterats. Störst uppgång hade bostadsrätter i Stor-Malmö och centrala Göteborg där priserna steg med tre procent. I Stor-Göteborg steg bostadsrättspriserna med två procent, medan plus en procent noterades för de centrala delarna av Stockholm och Malmö. I Stor-Stockholm stod priserna stilla.

Prisstatistik för bostadsrätter, februari 2021:

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den femte mars i år, avseende februari 2021

Svensk Mäklarstatistik släpper också uppdaterade tremånaderssnitt varje månad. De senaste resultaten avser perioden december 2020 – februari 2021 och de siffrorna visar bland annat att en prisuppgång i Skåne län på 2,4 procent. I den förra mätningen noterades en prisförändring på plus 1,6 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 30 454 kronor per kvadratmeter. På årsbasis landar den genomsnittliga utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på plus 11,2 procent.

 

I denna mätning gick det även att se att priserna på bostadsrätter i Uppsala län gått upp med 2,8 procent medan den förra mätningen fick ett resultat på minus 1,3 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 37 108 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 5,2 procent.

 

Bostadsrättspriserna i Västernorrlands län sjönk med 6,8 procent. I föregående mätning blev resultatet minus sju procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i länet landar på 13 485 kronor. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på minus 3,3 procent.

 

I Västmanlands län steg priserna med 2,1 procent i den aktuella mätningen. I den förra mätningen noterades ett prisfall på 5,1 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset ligger nu på 20 856 kronor. De senaste tolv månaderna har priserna på bostadsrätter i länet ökat med 6,9 procent i snitt.

 

I Stockholms län steg bostadsrättspriserna med 0,3 procent under den senaste tremånadersperioden. I föregående mätning blev resultatet plus 1,7 procent. En bostadsrätt i länet kostar nu genomsnittligen 63 096 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 5,1 procent.

I Västra Götalands län ökade priserna med 1,6 procent under den senaste tremånadersperioden, jämfört med minus 0,7 procent i föregående mätning. Genomsnittspriset för en bostadsrätt i länet uppgår nu till 39 093 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus fyra procent.

Prisutveckling för bostadsrätter under de tre senaste månaderna:

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den femte mars i år, avseende december 2020 - februari 2021

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan.

Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. Prisstatistik som tas upp i artikeln avser genomsnittliga resultat, om inget annat anges. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen