Stillastående bopriser i storstädernas centrala delar

/assets/img/23958723-gothenburg-in-winter-view-from-above.jpg
Göteborg. Foto: Mostphotos
 

I december stod bostadsrättspriserna stilla både på riksnivå och i storstädernas centrala delar. På länsnivå varierade prisutvecklingen. Det visar den senaste mätningen från Svensk Mäklarstatistik.

Under december 2020 stod prisutvecklingen på bostadsrätter stilla, både på riksnivå och i storstädernas stadskärnor. Även i Storgöteborg var prisbilden oförändrad samtidigt som en knapp nedgång noterades i Storstockholm och Stormalmö. På årsbasis ligger utvecklingen för bostadsrättspriser i landet nu på plus sju procent. Det visar uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som presenteras i ett pressmeddelande. 

Där finns även information om antalet sålda bostadsrätter under fjolåret, och försäljningarna år 2020 var betydligt fler än under 2019.
– Trots pandemin präglades 2020 av såväl prisökningar som stora försäljningsvolymer. Under året såldes 120 000 bostadsrätter vilket var över 8 000 fler än förra året, som då var rekord, säger Svensk Mäklarstatistiks affärsutvecklingschef Hans Flink i pressmeddelandet.

Prisstatistik för bostadsrätter, december 2020 

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den 14 januari i år, avseende december 2020

Statliga banken SBAB har också släppt statistik för månaden, vilket Bostadsrättsnytt skrev om den sjätte januari i år. Deras statistik innehåller uppdateringar för storstäderna, men inte separata noteringar för för de centrala delarna. 

Prisstatistik för bostadsrätter, december 2020

Källa: SBAB Booli Housing Price Index (HPI) avseende december 2020


Svensk Mäklarstatistik släpper också uppdaterade tremånaderssnitt varje månad. De senaste resultaten, för perioden oktober – december 2020, visar bland annat att bostadsrättspriserna i Västernorrlands län sjönk med 5,5 procent, jämfört med minus 0,4 procent i den förra mätningen. På årsbasis landar utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på minus 0,2 procent. En bostadsrätt där kostar nu i genomsnitt 13 806 kronor per kvadratmeter.

I denna mätning noterades det att bopriserna i Skåne län steg med 0,6 procent medan den förra mätningens resultat visade plus 3,4 procent. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 10,1 procent. Nu får man betala 29 655 kronor i snitt per kvadratmeter för en bostadsrätt i länet. 

I Stockholms län skedde en prisökning med 3,5 procent den senaste tremånadersperioden. Det går att jämföra med den förra mätningens resultat där en ökning på 7,2 procent noterades. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 6,7 procent. Genomsnittspriset för en bostadsrätt i länet är nu 62 486 kronor per kvadratmeter.

Bostadsrättspriserna i Uppsala län sjönk med 4,1 procent. I föregående mätning blev resultatet minus 4,7 procent. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 6,5 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i länet landar på 36 303 kronor.

I Västra Götalands län sjönk priserna med 0,6 procent i den aktuella mätningen. Den förra mätningen visade en uppgång på 2,1 procent. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 4,1 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset ligger nu på 38 009 kronor.

I Västmanlands län sjönk bostadsrättspriserna med 4,4 procent. I föregående mätning blev resultatet minus 0,1 procent. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet nu på plus 5,5 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 19 983 kronor per kvadratmeter.

Prisutveckling för bostadsrätter under de tre senaste månaderna, utvalda län:

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den 14 januari i år, avseende oktober-december 2020

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik.

Prisstatistik som tas upp i artikeln avser genomsnittliga resultat. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen