SEB:s Boprisindikator minskar kraftigt – mest i Skåne och Stockholm

/assets/img/bilder_nyheter/seb_arenastaden.png
Pressbild SEB, Arenastaden
 

I april faller SEB:s Boprisindikator med 67 punkter, den största förändringen på månadsbasis sedan banken började mäta hushållens förväntningar på marknaden för 17 år sedan. Störst är tappet i Skåne och Stockholm.

Den senaste upplagan av banken SEB:s Boprisindikator, som genomfördes i slutet av mars och början av april, visar att hushållens förväntningar på bopriserna i landet störtdyker. Indikatorn tappar 67 punkter och landar på minus 20, den största förändringen sedan bankens mätningar startade för 17 år sedan. 
– Det här är en historisk nedgång. Aldrig tidigare har vi sett ett så stort och snabbt fall i Boprisindikatorn. Ännu har vi inte sett fallande bostadspriser i statistiken men det här visar att det är vad hushållen förväntar sig och till viss del kan sådana förväntningar blir självuppfyllande. Trots stabiliserande åtgärder från regering, riksdag, myndigheter och banker, får vi räkna med att kombinationen av ekonomisk tvärnit och fallande hushållsförtroende kommer att resultera i en rejäl sättning på bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i ett pressmeddelande från banken.

I Skåne och Stockholm minskade indikatorn mest, med 38 enheter i båda regionerna ned till elva respektive 19. För Västra Götaland noterades en nedgång om 35 enheter, från 46 ned till 11. I Svealand utom Stockholm sjönk indikatorn med 34 enheter, från 51 ned till 17. I Norrland sjönk den från 42 ned till 11, och i Östra Götaland från 36 ned till 15.

En annan del av undersökningen innehåller frågan om vilken nivå Riksbankens reporänta förväntas ligga på om ett år. Denna gång blev det genomsnittliga svaret att reporäntan kommer att ligga på 0,48 procent. En marginell minskning jämfört med förra mätningen då hushållen i genomsnitt trodde att den skulle ligga på 0,50 procent.

Boprisindikatorn genomförs månatligen av Demoskop på uppdrag av banken SEB. Denna gång är undersökningen baserad på omkring 1 000 webbintervjuer som genomförts inom ramen för en onlinepanel.

Av pressmeddelandet framgår också att Boprisindikatorn på regional nivå redovisas som ett medelvärde av de två senaste månaderna, vilket uppges bidra till statistisk stabilitet. Men vid väldigt stora och snabba förändringar, som för denna månad, uppstår en påtaglig eftersläpning på regional nivå som “försvårar jämförelser med siffrorna för riket”. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen