Uppåt för bopriserna i Skåne län

/assets/img/mostphotos/9437540-trefaldighetskyrka-kristianstad-1584462313.jpg
Kristianstad. Foto: Mostphotos
 

Återigen ökar priserna på bostadsrätter i Skåne län och det är i Kristianstad som den största prisökningen skett. Detta visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Under de senaste tre månaderna, december – februari, steg priserna på bostadsrätter i Skåne län med 1,5 procent. På riksnivå var den genomsnittliga prisökningen 2,4 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för en bostadsrätt i Skåne län var under den undersökta perioden 27 289 kronor. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. I den förra mätningen blev resultatet för länet plus 0,3 procent.


I 16 av länets kommuner har försäljningarna av bostadsrätter varit tillräckligt många under de tre senaste månaderna för att kunna utgöra ett statistiskt säkerställt underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod.


Bland Skåne läns kommuner är det i Kristianstad den största procentuella prisuppgången för perioden skett. Där var den genomsnittliga prisökningen för perioden 23,7 procent. Även i Eslöv steg priserna, i snitt 13,9 procent. I Hässleholm var prisökningen också stor, där priserna steg med i snitt 10,2 procent.  


Endast i två av länets kommuner har bostadsrättspriserna sjunkit. I Ängelholm, som i förra undersökningen haft störst prisuppgång, sjönk priserna med 7,0 procent under den senaste tremånadersperioden. En prisnedgång skedde även i Vellinge med 0,2 procent. I Lomma varken sjönk eller steg priserna under december – februari.

På årsbasis ligger snittet för Skåne län nu på plus 8,6 procent. 

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. 


Prisutveckling för bostadsrätter i Skåne län under de tre senaste månaderna:


Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den tionde mars 2020

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen