Bopriserna i Skåne län har vänt upp igen

/assets/img/angelholm.jpg
Bostäder i Ängelholm. Foto: Mostphotos
 

Efter flera månader av sjunkande bostadsrättspriser i Skåne län har nu ett positivt snittresultat noterats för den senaste tremånadersperioden. Störst uppgång i länet uppmättes i kommunen Ängelholm. Det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Prisuppgången för bostadsrätter i Skåne län i juli 2019 följdes av flera månader med negativa resultat. Nedgången kom att hålla i sig ända fram till och med november 2019, varpå priserna började vända upp igen. Det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik. Snittresultatet för den senaste tremånadersperioden, november – januari, blev plus 0,3 procent. Det genomsnittliga priset för en bostadsrätt i Skåne län landade på 27 319 kronor per kvadratmeter, beräknad på den senaste tremånadersperioden.

I 13 av länets kommuner har försäljningarna av bostadsrätter varit tillräckligt många under de tre senaste månaderna, för att kunna utgöra ett statistiskt säkerställt underlag. Bland dessa kommuner noterades den största procentuella prisuppgången för perioden i Ängelholm, med ett snitt på plus 23,3 procent. I Kristianstad steg priserna med i snitt 12,8 procent, och i Burlöv med plus 8,2 procent. 

I tre av kommunerna sjönk priserna. Störst nedgång noterades i Landskrona och Lomma, där resultatet blev minus 9,3 i båda fallen. Bostadsrätter i kommunen Malmö gick ned med 1,2 procent.

På årsbasis ligger snittet för länet nu på plus nio procent.

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. 

Prisutveckling för bostadsrätter i Skåne län under de tre senaste månaderna: 

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den sjunde februari 2020 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen