Sjunkande bopriser i Skåne län

/assets/img/9035050-kristianstad-skane_2.jpg
Kristianstad i Skåne län. Foto: Mostphotos
 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Skåne län har varit negativ under tre månader med start i oktober förra året. Det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik. I en av länets kommuner sjönk priserna med 16,8 procent.

Från oktober till och med december 2019 var prisutvecklingen för bostadsrätter i Skåne län negativ. Enligt Svensk Mäklarstatistik blev snittet minus 3,9 procent för perioden, samtidigt som rikssnittet förblev oförändrat. Gällande årsbasis ligger snittet för länet nu på plus sex procent, och på riksnivå är snittet plus 4,7 procent.

I 16 av länets kommuner har försäljningarna av bostadsrätter varit tillräckligt många under den senaste tremånadersperioden, för att kunna utgöra ett statistiskt säkerställt underlag. 

Störst nedgång noterades i Kristianstad där priserna sjönk med 16,8 procent. Minus 10,2 procent blev resultatet för bostadsrätter i Lomma, och den tredje största nedgången noterades i Kävlinge med ett resultat på minus 9,5 procent. 

Priserna steg också upp på flera håll i länet. Bland annat i kommunen Klippan där priserna gick upp med 11,3 procent under perioden oktober – december 2019. I Ängelholm blev resultatet plus 9,9 procent, och i Trelleborg noterades en uppgång om 9,5 procent under samma period.   

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt.

Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik.


Prisutveckling under de tre senaste månaderna på riksnivå och i Skåne län (i bokstavsordning): 

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som släpptes den 14 januari 2020

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen