Positiv trend för bopriser i Malmö

/assets/img/mostphotos/turning-torso-i-malmo-skane.jpg
Malmö. Foto: Mostphotos
 

Snittpriserna för bostadsrätter på riksnivå förblev oförändrade under februari. Bland storstäderna var det bara i Malmö som priserna steg, och har stigit under en längre tid. Det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Under februari förblev rikssnittet för priser på bostadsrätter oförändrat. I storstäderna syntes dock en del skillnader, om än små. Bostadsrätter i centrala Malmö ökade med två procent i värde, och i Stor-Malmö steg priserna med en procent. Det framgår av resultatet från Svensk Mäklarstatistiks senaste mätning. Och snittet för prisutvecklingen under de senaste 12 månaderna visar också på en uppgång, både för Stor-Malmö och de centrala delarna av staden: plus tre procent, respektive plus fem procent.

För bostadsrätter i centrala Göteborg noterades en prisnedgång om en procent, medan priserna i Stor-Göteborg förblev oförändrade, så även i centrala Stockholm. Och bostadsrätter i Stor-Stockholm sjönk i värde med två procent. Snittet för de senaste 12 månaderna landade på plus en procent för Centrala Göteborg, och minus två för Stor-Stockholm. I övrigt förblev resultatet oförändrat under perioden. På riksnivå landade snittet för det senaste 12 månaderna på minus en procent.

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen