Nytt beslut: Riksbanken höjer reporäntan i maj

/assets/img/riksbankshuset_topp.jpg
Riksbankshuset i Stockholm. Pressbild Riksbanken
 

Av ett nytt besked från Riksbanken framgår att reporäntan höjs från noll till 0,25 procent med start den fjärde maj i år. Enligt bankens prognos kommer styrräntan gradvis att uppjusteras under tre år för att landa på nära två procent 2025.

Den fjärde maj i år höjs reporäntan från noll till 0,25 procent. Detta enligt ett nytt besked från Riksbanken som i förmiddags kom med en ny penningpolitisk rapport. Under innevarande år prognostiserar banken att reporäntan kommer höjas till 0,4 procent, för att stegvis uppjusteras fram till år 2025 då planen är att räntan ska landa på 1,8 procent.  

Bakgrunden till detta ska vara att inflationen nu är uppe på den högsta nivån sedan 90-talet och spås fortsätta vara hög även en tid framöver. Syftet med reporäntehöjningen i maj är att motverka att dagens höga inflation får ett fast grepp om pris- och lönebildningen i landet.

Riksbankens direktion har också fattat beslut om att banken ska sänka takten i köpen av värdepapper under andra halvan av 2022, samt att från och med idag sluta köpa statsskuldsväxlar. Detta för att anpassa penningpolitiken så att inflationen kan återgå till att ligga kring målet på två procent.

Källa: Riksbanken


Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen