Riksbanken förutspår nollränta även under Q3 2024

/assets/img/bilder_nyheter/Västerås_LM/Sthlm_juni_2019/riksbank_entrance.jpg
Entré till Riksbankshuset i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

I en ny prognos från Riksbanken förlängs perioden för en noll-procentig reporänta fram till och med tredje kvartalet år 2024. Detta enligt ett pressmeddelande.

I april visade Riksbankens prognos för reporäntan på ett oförändrat läge på noll procent fram till andra kvartalet år 2024. Den första juli i år gick banken ut med ett pressmeddelande om fortsatt oförändrad nollränta, ett beslut fattat av bankens direktion som börjar tillämpas den sjunde juli. Där framgick också att tidsperioden justerats till att även innefatta kvartal tre samma år. 

Smittspridningen av coronaviruset har minskat och läget för svensk ekonomi ser ljusare ut. Samtidigt betonar Riksbanken att pandemin ännu inte är över och att inflationstrycket bedöms som måttligt, varför reporäntan lämnas oförändrad på noll procent och köp av värdepapper ska fortsätta. 

Ett lågt ränteläge och starka offentliga finanser möjliggör fortsatt stöd åt svensk ekonomi, vilket bedöms som nödvändigt. Vid försvagade inflationsutsikter kan direktionen välja att justera ned räntan. Riksbanken påpekar att de även har möjlighet att gå över till en mindre expansiv penningpolitik, om inflationen varaktigt och påtagligt skulle riskera att överstiga målet om två procent. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen