Andelen hushåll som planerar binda boräntan minskar

/assets/img/mostphotos/11633620-seb.jpg
Foto: Mostphotos
 

Den senaste Boprisindikatorn från SEB visar att andelen hushåll som planerar att binda bolån med rörlig ränta har minskat kraftigt, från elva procent förra månaden ned till tre procent i april. Detta enligt ett pressmeddelande från banken.

Banken SEB:s senaste Boprisindikator visar att andelen hushåll med helt eller delvis rörlig ränta på sina bolån, och som planerar att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, har minskat. Förra månaden svarade elva procent att de avsåg att binda räntan och nu i april är andelen nere på tre procent.

Samtidigt ökar andelen som uppger att de bara har rörlig bolåneränta från 20 upp till 23 procent och andelen med bunden ränta minskar med en procentenhet ned till 28 procent. Gruppen som svarar att de har en en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bolån minskar med tre enheter och landar på 15 procent.

En annan del av undersökningen handlar om hushållens förväntningar på nivån för reporäntan om ett år. I april blev det genomsnittliga svaret att räntan då kommer ligga på 0,53 procent, vilket är en uppgång om 0,04 procentenheter jämfört med resultatet för mars i år.
– Hushållens syn på reporäntan om ett år fortsätter att ligga klart högre än både Riksbankens och analytikernas prognoser. Den här månaden stiger den ytterligare, möjligen som en konsekvens av den mediala diskussionen om inflationens återkomst och potentiellt stigande räntor. Det kan dock noteras att hushållens tro på stigande reporänta inte verkar påverka deras vilja att göra bostadsaffärer eller ta nya lån, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i ett pressmeddelande från banken.

Boprisindikatorn innehåller också en del om hushållens boprisförväntningar. Den kan du läsa mer om här.

Undersökningen Boprisindikatorn genomförs månatligen av Demoskop på uppdrag av SEB. Den senaste upplagan genomfördes under perioden 30 mars till sjätte april i år och uppges bygga på runt 1 000 webbintervjuer som gjorts via en onlinepanel.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen