Riksbanken: Starkare ekonomi under andra pandemivågen – nollränta underlättar återhämtning

/assets/img/mostphotos/6945140-sveriges-riksbank.jpg
Utanför Sveriges Riksbank. Foto: Mostphotos
 

I ett nytt pressmeddelande skriver Riksbanken att svensk ekonomi klarat pandemins andra våg bättre än den första, och att en oförändrad reporänta på noll bedöms underlätta återhämtningen.

Svensk ekonomi har totalt sett varit mer motståndskraftig mot pandemins andra våg än den första, med stöttning av omfattande ekonomisk-politiska åtgärder. Och en oförändrad reporänta på noll bedöms underlätta återhämtningen. Det skriver Riksbanken i ett pressmeddelande daterat den tionde februari i år, där bland annat detta stycke ingår:
"De åtgärder som Riksbanken har satt in sedan krisen bröt ut har dämpat den ekonomiska nedgången, stabiliserat de finansiella förhållandena och bidragit till att räntor till hushåll och företag hållits låga i en tid av osäkerhet. Utan Riksbankens åtgärder skulle krisen ha blivit djupare och mer utdragen."

När vaccineringen mot coronaviruset, som nu kommit igång, fått ned smittspridningen väntas lättnader i restriktionerna leda till att hushållens konsumtionsmönster blir mer normalt. Något som i sin tur kan få upp efterfrågan. Hur snabbt vaccinationerna dämpar pandemin blir avgörande för den ekonomiska utvecklingen år 2021. Dock bedömer Riksbanken att krisens omfattning gör att inflationen inte kommer ligga varaktigt runt målet på två procent förrän år 2023.

För att stötta den ekonomiska återhämtningen och nå inflationsmålet behövs en fortsatt expansiv penningpolitik. Exempelvis har Riksbankens direktion valt att hålla igång köpen av tillgångar inom den tidigare satta ramen om 700 miljarder och reporäntan ska lämnas oförändrad på noll procent. Enligt prognosen kommer räntan ligga på denna nivå fram till början av år 2024.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen