Riksbanken: Oförändrad reporänta – och ny nedgång för svensk ekonomi

/assets/img/mostphotos/6945140-sveriges-riksbank.jpg
Utanför Sveriges Riksbank. Foto: Mostphotos
 

Enligt det senaste beskedet från Riksbanken lämnas reporäntan fortsatt oförändrad på noll procent. Av ett pressmeddelande framgår även att banken bedömer att svensk ekonomi står inför en ny nedgång.

Riksbanken lämnade idag, den 26 november, ett nytt besked om reporäntan som börjar gälla den andra december i år. Av ett pressmeddelande från banken framgår att räntan lämnas fortsatt oförändrad på noll procent, en nivå som väntas bestå fram till och med kvartal fyra år 2023.

Den senaste tidens ökade smittspridning, som följts av skärpta restriktioner, innebär enligt Riksbankens bedömning att svensk ekonomi kommer drabbas av en ny nedgång. 

Ekonomisk-politiskt stöd från finans- och penningpolitiken bedöms komma att vara nödvändigt under en lång tid framöver. Möjligheten att sänka reporäntan bedöms fortfarande som ett potentiellt alternativ, under rätt förutsättningar.

“Riksbanken är beredd att fortsätta använda de verktyg som står till buds för att ge stöd till ekonomin och inflationen. Reporäntan kan sänkas om det bedöms vara verkningsfullt, särskilt om förtroendet för inflationsmålet skulle vara hotat.”

Utöver det har direktionen beslutat att utöka och förlänga bankens värdepappersköp, från tidigare 500 miljarder kronor till 700 miljarder fram till den sista december nästa år. Syftet med detta uppges vara “att skapa en trygghet i att det kommer att finnas omfattande penningpolitiskt stöd så länge som det behövs.” 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen