Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad

/assets/img/bilder_nyheter/Västerås_LM/Sthlm_juni_2019/riksbank_entrance.jpg
Entré till Riksbankshuset i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Reporäntan lämnas oförändrad på minus 0,25 procent enligt dagens besked från Riksbanken.

Riksbankens direktion beslutade idag, den femte september, att lämna reporäntan oförändrad på minus 0,25 procent. Nästa höjning väntas ske i slutet av året eller början av 2020. Det framgår av ett pressmeddelande. Enligt prognosen kan minusräntan upphöra helt först under kvartal tre nästa år, då den preliminärt har satts till 0,04 (0,14). Dagens beslut börjar tillämpas den 11 september i år.

Då utvecklingen i stort legat i linje med Riksbankens prognos har direktionen valt att behålla den tidigare penningpolitiska inriktningen som kommunicerats ytterligare ett halvår. Orsaker till dagens läge uppges bland annat vara en avmattning av BNP-tillväxten i omvärlden och ett försämrat stämningsläge kopplat till handelskonflikten mellan USA och Kina. Även turerna kring Brexit, Storbritanniens EU-utträde, tas upp som en osäkerhetsfaktor i sammanhanget.

Utöver det har centralbanker på flera håll sänkt styrräntan, alternativt uttryckt en vilja att låta penningpolitiken ta en mer expansiv riktning. Både marknadsräntor och inflationsförväntningar har blivit lägre, då främst i euroområdet.

Hushållen i Sverige uppges vara högt skuldsatta i allmänhet, och känsliga när det kommer till förändrade ekonomiska villkor. För att sänka risknivåer kopplade till hushållens skuldsättning och de strukturella problemen på bostadsmarknaden i landet, efterfrågas även åtgärder inom de politiska områdena bostad och skatt. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen