Intresset för bunden bolåneränta ökar

/assets/img/mostphotos/11633620-seb.jpg
Foto: Mostphotos
 

Resultatet för SEB:s Boprisindikator i januari är talande. Andelen som vill binda räntan har inte varit så hög sedan år 2011.

I undersökningen Boprisindikatorn från SEB ingår en del där hushållen får svara på vad de tror nivån för reporäntan kommer att ligga på om ett år. Det genomsnittliga svaret i januari blev 0,22 procent, jämfört med 0,39 procent månaden innan.

Hushåll med rörlig låneränta får även svara på om de har för avsikt att binda den, inom de tre närmaste månaderna. I januari svarade 11 procent att de planerade att göra det, en ökning med två procentenheter från i december förra året. Det är också den högsta andelen som SEB noterat i den kategorin sedan i april år 2011.
– Efter Riksbankens räntehöjning har intresset för att binda räntan ökat hos låntagarna. Det var nästan åtta år sedan vi senast hade en så stor andel som sa att de vill binda räntan. Fortfarande är dock osäkerheten stor om hur snabbt och högt räntan kommer att stiga och det återstår att se hur många som gör slag i saken och faktiskt binder räntan för hela eller delar av lånen, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i ett pressmeddelande.

Undersökningen genomförs månatligen av Demoskop, på uppdrag av banken SEB. Denna gång var mätperioden andra till åttonde januari och baserades på 1 000 intervjuer.

Av SEB:s senaste konjunkturrapport, Nordic Outlook, framgår att den låga inflationen kan bidra till en mjukare penningpolitik från Riksbankens håll, med en räntehöjning årligen. Bakomliggande faktorer är signaler om svag tillväxt från inhemsk ekonomi och exportindustri, som hade behövt vara starkare för att kompensera för inbromsningen av bostadsbyggandet. Dock bedöms en expansiv ekonomisk politik kunna fungera som stöd till viss del, och BNP-tillväxten tros växla upp igen under år 2020. Bedömningen är att reporäntan då ligger på 0,25 procent. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen