Bolån dyrare för bankerna

/assets/img/bilder_nyheter/pressbild_fi.jpg
Brunnsgatan 3, Stockholm. Foto: Finansinspektionen
 

Det har blivit mindre lönsamt för bankerna att finansiera bolån, något Finansinspektionen förklarar med högre kostnader för finansiering som inte utgörs av inlåning.

Utlåningsräntan på nya bolån förblev näst intill oförändrad under första kvartalet i år. Det är en av slutsatserna som presenteras i Finansinspektionens rapport från 8 maj. En oförändrad utlåningsränta ledde till minskad bruttomarginal då finansieringskostnaden för bankerna samtidigt ökade.

Bankernas bruttomarginal på bolån, faktisk utlåningsränta minus finansieringskostnad, minskade med sju punkter under årets första kvartal. Från 1,71 procent vid årsskiftet, till 1,64 procent vid slutet av årets första kvartal.

För bankerna blev det alltså dyrare att finansiera bolån. Detta till följd av högre kostnader för marknadsfinansiering, främst i form av säkerställda obligationer. Den del av finansieringen som inte utgörs av inlåning från kunderna.

Så påverkas låntagarna:

Trots att man kan skönja en knapp minskning av bankernas bruttomarginal för bolån, bedöms den fortfarande vara på en historiskt hög nivå. Det innebär ett förhandlingsutrymme för konsumenterna, som uppmanas att jämföra olika bankers erbjudanden.

När det kommer till den oförändrade reporäntan, tror SEB:s boränteråd på fler liknande besked från Riksbanken, och ändrar därför sin prognos till 2019 för den första räntehöjningen. Nyheten om den oförändrade räntan bedöms vara positiv för bolånetagare, samtidigt som den också väcker "besvärliga frågor inför framtiden". Ett orosmoment är de stora bolånen som uppkommit i samband med minusräntan, i kombination med en rekordlåg boränta för skuldsatta. Ett annat är den negativa effekt som en lång period av mycket låga räntenivåer har på den svenska kronan. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen