Mål om höjd brf-avgift prövas i tingsrätten – grupptalan tillåts

/assets/img/exterior-2-vastmanland_2_208.jpg
Utanför Västmanlands tingsrätt. Foto: Ewa Ahlin / Sveriges Domstolar
 

En grupp förhandstecknare får väcka grupptalan mot en brf efter att årsavgiften höjts betydligt, lagom till det var dags att signera upplåtelseavtal. Målet kommer prövas i Västmanlands tingsrätt.

Det blir allt vanligare att köpare och säljare hamnar i tvist om avtal för nyproducerade lägenheter, ofta efter att köpare upptäckt att angiven månadsavgift eller insats är högre i upplåtelseavtalet än i förhandsavtalet. Något Bostadsrättsnytt skrev om tidigare i veckan.

Uppsägning av förhandsavtal regleras i bostadsrättslagen, där det framgår att man som köpare får säga upp avtalet inom tre månader vid väsentlig avgiftshöjning. Men det råder delade meningar om hur formuleringen ska tolkas.

Västmanlands tingsrätt godkände nyligen en ansökan om grupptalan från ett antal förhandstecknare som önskar häva sina avtal med en brf i Västerås, ett projekt som bostadsutvecklaren JM står bakom. Anledningen ska vara att en 37 procent högre årsavgift angivits i upplåtelseavtalet, jämfört med i förhandsavtalet. Det blir det första målet att prövas i sitt slag.

Förhandstecknarna menar att avgiftshöjningen innebär att föreningen begått kontraktsbrott och de yrkar därmed på att få häva förhandsavtalen. Vidare vill de få erlagda förskott om 100 000 kronor per person återbetalda.

Bostadsrättsföreningen är dock av en annan åsikt; att avgiftshöjningen inte kan tolkas som väsentlig och att föreningen inte begått något kontraktsbrott. Utöver det har dess företrädare yrkat på att ansökan om grupptalan ska avvisas, bland annat på grund av att de berörda lägenheterna har olika storlekar och pris.

Tingsrätten kom fram till att grupptalan ska få tas upp till prövning i detta fall. I motiveringen lyfts till exempel att frågan som prövningen avser är “densamma för samtliga gruppmedlemmar”. Att storlekarna på lägenheterna och prissättningen varierar uppges inte påverka den bedömningen. 


Läs mer om hur processen vid köp av en nyproducerad lägenhet kan gå till här

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen