Hovrätten: Fängelse för män som försökte lura av 82-åring lägenheten

/assets/img/skarmavbild-2022-11-16-kl.-11.11.57.png
Hovrätten över Skåne och Blekinge. Foto: Lars Lydig / Sveriges Domstolar
 

Enligt en ny hovrättsdom ska tre bröder dömas till fängelse för att ha vilselett en 82-årig man att signera ett gåvobrev för att skänka bort sin bostadsrätt i Malmö.

Hösten år 2021 tog en äldre man på 82 år hjälp av vad han trodde var hantverkare för att tömma sin lägenhet på Lorensborg i Malmö. Männen han anlitade utgav sig för att jobba på en firma vid namn Seniorhantverkarna. I samband med detta vilseleddes den äldre mannen att underteckna ett gåvobrev och skänka bort sitt hem i form av en bostadsrätt värd runt två miljoner kronor. Det kunde konstateras när fallet senare prövades i domstol.

Gåvomottagaren var en av de så kallade hantverkarna och gåvobrevet bevittnades av hans två bröder. Sedan lämnades en ansökan om medlemskap i aktuell brf in med hjälp av gåvobrevet, vilken beviljades i december 2021. Föreningen anade dock oråd och drog tillbaka beslutet tio dagar senare.

Därefter polisanmäldes händelsen, gåvobrevet bestreds och en förundersökning inleddes. Den äldre mannen avled dock innan målet hann prövas i domstol.

Utöver kuppen med gåvobrevet försvann även 40 000 kronor från 82-åringens bankkonto och ytterligare försök gjordes för att få ut mer pengar. Uttagen ska vara föremål för en separat polisutredning om bedrägeri. Bröderna uppges också ha undersökt möjligheterna att sälja en frimärkssamling som den äldre mannen givit dem i uppdrag att slänga.

I somras dömdes bröderna i Malmö tingsrätt, mot sitt nekande, för grovt bedrägeri och påföljden blev fängelse i tre år. Av domskälen framgår att tingsrätten bedömer det som otänkbart att 82-åringen “ens skulle överväga att ge bort sin lägenhet till en för honom okänd person” och att han “tveklöst blivit vilseledd”. Det anses också som uppenbart att de tre bröderna haft en gemensam brottsplan där syftet varit att överta och sälja den äldre mannens bostadsrätt, för att sedan dela på vinsten.

Tingsrättens beslut överklagades till Hovrätten över Skåne och Blekinge som nyligen meddelade sin dom i målet. I domskälen skriver hovrätten exempelvis att brödernas hantering av frimärkssamlingen och de genomförda uttagen från bankkontot enbart syftat till att bereda sig egen vinning, vilket visar att den verksamhet som Seniorhantverkarna drev var oseriös.

Det har också kunnat konstateras att gåvobrevet som 82-åringen förmåddes signera avsåg en ensidig förpliktelse, samtidigt som han vilseletts att tro att det handlade om en överenskommelse om kompensation. Dock hade bröderna aldrig för avsikt att kompensera honom för gåvan utan upplägget gynnade enbart gärningsmännen. Enligt domskälen utgör omständigheterna därmed ett fullbordat bedrägeribrott och eftersom gåvan bestod i offrets bostadsrätt bedöms gärningen ha inneburit en synnerligen kännbar skada för den drabbade.

Vidare fastslogs att gärningen präglats av “en påtaglig förslagenhet och ett cyniskt utnyttjande av en äldre man med svårigheter att värja sig”. I och med detta valde hovrätten att gå på tingsrättens linje om att 82-åringen utsatts för grovt bedrägeri. Därmed fastställdes  tingsrättens domslut utan några ändringar och de dömda bröderna ska vara häktade till dess att fängelsestraffen får verkställas.


Efter att huvudförhandlingen i hovrätten avslutats åberopade en av bröderna ny bevisning, bland annat i form av ett foto föreställande en handling som påstods vara signerad av den äldre mannen och den tidigare angivna gåvomottagaren. Av handlingen framgår att 82-åringen ska få 1 200 000 kronor senast 14 arbetsdagar efter att brodern tillträtt bostadsrätten ifråga. Men inget som tas upp i domen verkar kunna visa att så har skett.     

Hovrätten valde att avfärda handlingen då den inte bedömdes kunna påverka utgången i målet. Bland annat på grund av att bröderna inte nämnt dess existens under något av sina förhör. Åklagaren ställde sig frågande till var handlingen kom ifrån, varpå brödernas försvarare uppgav att han inte kunde svara på det på grund av sekretess.

Var handlingen funnits sedan upprättandet verkar också oklart. Eventuellt skulle en av bröderna ha haft den, eller någon av hans bekanta. Detta trots att den berättigade parten att inneha dokumentet skulle ha varit 82-åringen. Enligt domstolen framstår det som uppenbart att brodern ifråga inte velat att polis eller åklagare skulle få möjlighet att kontrollera handlingens äkthet. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen