Unga har sämre relation till grannarna än äldre

/assets/img/15082857-woman-on-window-sill-holding-a-cup-of-tea.jpg
Ung kvinna i fönster. Foto: HalfPoint s. r. o. / Mostphotos
 

I svenska bostadsområden har unga vuxna en betydligt sämre relation med sina grannar än äldre. Det framgår av en ny rapport från Svensk Fastighetsförmedling.

Mäklarkedjan Svensk Fastighetsförmedling släppte nyligen en rapport i ämnet grannskräck. En av slutsatserna som presenteras är att yngre har en mycket sämre relation med sina grannar än äldre. Sammantaget uppges hälften av svenskarna ha en god relation till grannarna och sju av tio önskar sig en bättre relation till människor i närområdet. 

Bland personer under 30 år uppger 30 procent att de har en bra eller mycket bra relation med sina grannar. För personer över 60 år uppgår motsvarande andel till 64 procent. Samtidigt finns en vilja inom båda grupperna att förbättra grannrelationerna, i alla fall hos 61 procent av de yngre och 73 procent av de äldre.

Vidare framgår att unga storstadsbor är den grupp som känner sig mest ensamma. Men samma grupp vill i lägst utsträckning ha relationer med personer i sitt område.

Hinder för en bättre relation kan enligt rapporten vara sådant som tidsbrist, att man inte har något gemensamt, att det inte finns bra sammanhang, eller avsaknad av kontaktpunkter.
– Tidsbrist är förståeligt. Att många ser en brist på kontaktpunkter eller sammanhang för att etablera en relation med sina grannar är däremot sorgligt. Framför allt med tanke på att så pass många vill ha en bättre relation med sina grannar, säger mäklarkedjans vice vd Erik Wikander i ett pressmeddelande.

Vad som också slås fast i rapporten är att relationer till personer i närområdet är avgörande för känslan av trygghet. En andel om 71 procent ser denna typ av relationer som en trygghetsfaktor och 35 procent upplever att pandemin fått dem att prioritera gemenskap högre. 

Rapporten har skrivits av Svensk Fastighetsförmedling i samarbete med analysföretagen Prime och United Minds. Undersökningen som rapporten tar sin utgångspunkt i ska vara riksrepresentativ med 1 000 respondenter i Sverige och genomförd av Kantar Sifo under perioden april–maj 2022. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen