SEB: Boprisuppgången får hushållens förmögenheter att växa

/assets/img/img_e4051.JPG
Utanför ett SEB-kontor i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Under tredje kvartalet har hushållens nettoförmögenheter fortsatt öka och den främsta anledningen till det ska vara stigande bopriser. Det visar ny statistik från SEB.

Under årets tredje kvartal steg hushållens nettoförmögenheter (tillgångar minus skulder) med 623 miljarder kronor, vilket motsvarar en uppgång med 2,8 procent, för att landa på 23 031 miljarder kronor vid kvartalets slut. Det visar banken SEB:s senaste Sparbarometer där nivån beskrivs som historiskt hög. Resultatet för kvartal två blev plus 1 311 miljarder kronor.

Den främsta orsaken till resultatet för kvartal tre ska vara stigande bopriser, samtidigt som de finansiella marknaderna haft en sidledes utveckling med marginella förändringar.

När det kommer till värdet på hushållens bruttoförmögenhet noterades en uppgång om 702 miljarder kronor för att landa på 27 974 miljarder kronor. Nysparandet uppgick till 114 miljarder kronor, en halvering av föregående kvartals resultat.
– Lättare restriktioner med återgång till arbetsplatserna och återinfört amorteringskrav fick bostadsmarknaden att dämpas medan kombinationen av en ökad inflationsoro och Evergrandekrisen fick börsen att bromsa in. Tillsammans fick dessa drivkrafter hushållens förmögenhet att växa i en mer dämpad takt under det tredje kvartalet, säger SEB:s Privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande från banken.

Sparbarometern ger också en bild av hur hushållens skulder utvecklats under årets tredje kvartal. Enligt den senaste rapporten ökade skulderna med 79 miljarder kronor, eller 1,6 procent, vilket är en lägre uppgång jämfört med föregående kvartal då 1,9 noterades. I snitt har ökningstakten legat på plus 1,4 under den senaste tioårsperioden. 

Bostadslånen som utgör nära 80 procent av hushållens samlade skulder ökade med 1,8 procent under kvartal tre 2021, vilket är högre än det kvartalsvisa snittet under de senaste tio åren som legat på plus 1,5 procent.
– En tudelad skuldbild uppvisas under tredje kvartalet. Hushållens förmögenhet fortsätter växa snabbare än skulderna vilket gör att tillgångssidan är mer än fem gånger större än skulderna. Effekten blev  en rekordlåg skuldkvot. Hushållens inkomster hänger däremot inte med i utvecklingen vilket gör att skulderna i relation till inkomsterna, den aggregerade skuldkvoten, vänder upp, avslutar Américo Fernandez.

Källor som uppges i rapporten är Pensionsmyndigheten, SEB, Svensk Försäkring, Statistiska centralbyrån (SCB), samt Valueguard.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen