Hypoteket: Därför kan seniorlån bli en fälla för äldre

/assets/img/screenshot-2021-11-22-14.24.03.png
Pressbild: Hypoteket
 

I ett blogginlägg från bolånegivaren Hypoteket beskrivs både fördelar och nackdelar med så kallade seniorlån, som brukar erbjudas till pensionärer mot att de pantsätter sin bostad. Nackdelar som lyfts är exempelvis risker för höga räntor, skulder och nekat bostadstillägg.

Seniorlån tas med bostaden som säkerhet och brukar erbjudas till personer över 60 år. Låneformen brukar också kallas för 60-pluslån eller pensionärslån. En anledning till att det kan upplevas som lockande för pensionärer att teckna ett sådant lån, är svårigheter med att teckna ett vanligt banklån med pensionen som enda inkomst.

I annonser för seniorlån ligger ofta fokus på att beskriva erbjudandet i positiva ordalag. Exempel på annonsinnehåll kan vara att personer över 60 år som äger sin bostad nu ges möjlighet att “frigöra pengar” och “berika sin pension”, eller att det handlar om “en trygg” lånelösning.

Men det kan vara bra att även känna till nackdelar med denna typ av lån, som är en form av kapitalfrigöringskredit. I ett blogginlägg från bolånegivaren Hypoteket finns allmän information om låneformen med exempel på både för och nackdelar.

Bland fördelarna nämns sådant som att skulden inte behöver betalas tillbaka förrän bostaden säljs eller när låntagaren går bort. Täcker inte försäljningssumman ifråga hela skulden vid tidpunkten, så avskrivs resterande del av skulden. Ingen betalning av ränta eller amortering behöver heller göras under låneperioden. Utbetalningen av lånet kan göras vid ett tillfälle eller löpande genom månadsutbetalningar.

Blogginlägget innehåller som sagt också en del där nackdelar med seniorlån beskrivs. Till exempel är räntorna i dagsläget mer än tre procent högre än genomsnittsräntan för ett vanligt bolån. Och för att en bostadsrättsinnehavare ska beviljas seniorlån krävs att boendet är värderat till minst 500 000 kronor.

Personer som förväntas leva i många år till får inte låna ett större belopp, än att pengarna vid en försäljning av bostaden även beräknas kunna täcka den totala ränteskulden vid tidpunkten som bostaden säljs. Då låntagaren löpande betalar ränta på lånet blir den totala skulden i slutändan ofta dubbelt så stor som, eller större än, det ursprungliga lånebeloppet.

En annan nackdel är att det kan bli svårt att sälja bostaden för att köpa en ny “på ålderns höst”, eftersom lånet måste återbetalas om bostaden säljs. Vidare kan lånet påverka möjligheten till bostadstillägg: “Den extra inkomst du får med lånet kan göra att du går miste om bostadstillägg.” Det går heller inte att göra något årligt avdrag för räntan i deklarationen.

Kostnader som kan kopplas till tecknande av seniorlån är sådant som uppläggningsavgift, årsavgift och en eventuell kostnad för värdering av bostaden. I vissa fall behövs nya pantbrev som man får betala stämpelskatt för. Kostnaden ligger på två procent av summan på brevet och expeditionsavgift kan tillkomma.

Dessutom måste eventuella bolån lösas i samband med att seniorlån tecknas.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen