Förslag om stärkt skydd för bostadsrättsägare ute på remiss

/assets/img/taby.png
Bostadsbygge i Täby utanför Stockholm. Foto: Mostphotos
 

Flera förslag från Justitiedepartementet gällande stärkt rättsligt skydd för bostadsrättsägare har skickats ut på remiss, med fokus på att motverka brf-kapningar och att stärka konsumentskyddet vid köp av nya bostadsrätter. Detta enligt ett pressmeddelande.

Justitiedepartementet har skickat ut ett antal förslag på remiss som är tänkta att stärka det rättsliga skyddet för bostadsrättsägare. Förslagen syftar till att motverka kapning av bostadsrättsföreningar och att stärka konsumentskyddet vid köp av nyproducerade bostadsrätter. Det står att läsa i ett pressmeddelande från departementet.

Vid kapning av brf:er tar utomstående kontroll över föreningar för att gynna sig själva. När en förening drabbas av detta kan följderna för dess bostadsrätts­innehavare bli allvarliga. I pressmeddelandet tas exempel upp där utomstående bolag via föreningsstadgarna lyckats skaffa sig en kvalificerad majoritet av rösterna, för att vidare missköta föreningens byggnad och ekonomi utan att de boende kunnat gripa in.
– Ett sådant agerande innebär att de boende fråntas sin demokratiska rätt till inflytande i föreningen. Vi föreslår därför att det inte ska vara möjligt att frångå principen om lika rösträtt i en bostadsrättsförening, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i pressmeddelandet.

Andra förslag i remissen rör stärkt konsumentskydd vid köp av bostadsrätter inom nyproduktion. Exempelvis att den som tecknar förhandsavtal för en ny bostadsrätt ska få tydlig information om vad avtalet avser och om vilka risker som som följer med det.

Vidare föreslås att betänketid ska införas vid tecknande av förhandsavtal. När det kommer till datum för tillträde till en ny bostadsrättslägenhet, så bör den beräknade tidpunkten för upplåtelse som anges i avtalet inte avse ett tidsintervall längre än tre månader.

Ett annat förslag är att den som tecknat förhandsavtal ska ha rätt att häva detta vid försening även om orsaken till förseningen inte är att föreningen varit försumlig, vilket i dagsläget är ett krav. I övrigt föreslås sådant som att en teknisk underhållsplan för de kommande 50 åren ska ingå i föreningens ekonomiska plan. En annan idé som lyfts är att nyckeltal “som kan underlätta en bedömning av föreningens ekonomi” ska redovisas i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

Tanken är att de nya reglerna ska träda i kraft den första januari år 2023. Kompletteringar till förslagen presenteras i Justitiedepartementets promemoria “Tryggare bostadsrätt”. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen