Riksdagspartier vill att regeringen agerar i elsparkcykel-frågan

/assets/img/elspark.png
Elsparkcyklar parkerade på en gata i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Flera riksdagspartier tycker det är dags att regeringen tar initiativ för att få ordning på elsparkcyklarna i svenska städer. Det rapporterar SR Ekot.

Av ett inslag i Sveriges Radio (SR) Ekot framgår att riksdagspartierna M, SD, C och V nu uppmanar regeringen att agera i elsparkcykel-frågan. Något måste göras för att skapa ordning kring de elsparkcyklar som finns tillgängliga i ett antal svenska städer. Vidare har enskilda ledamöter från samtliga av de återstående riksdagspartierna lämnat in motioner i samma anda. 
– År efter år får dom här fordonen finnas ute i trafiken och skapa så mycket olägenhet och utsätta så många människor för så stora risker utan att regeringen har agerat, säger Vänsterpartiets riksdagsledamot Jens Holm till SR Ekot.

Han tillägger att det ju finns en åldersgräns och ställs vissa krav för att få köra en moped klass II, exempelvis krav på hjälm, trafikförsäkring och motorstyrka. Framförandet av elsparkcyklar skulle kunna regleras på liknande sätt.

Moderaternas trafikpolitiska talesperson Maria Stockhaus ger följande kommentar till SR Ekot:
– Det är många som är oroade och irriterar sig över elsparkcyklar som slängs lite här och där och som blir ett hinder i vägen för människor som antingen går eller cyklar.

Riksdagsledamoten Mattias Jonsson från Socialdemokraterna tycker att staten borde låta kommunerna få större befogenheter.
– Vi har inte stöd i lagstiftningen för att kunna gå fram på det sättet vi skulle vilja göra och då behöver man lyfta det här till lagstiftaren, och be om ett bättre regelverk och bättre verktyg för kommunerna, förklarar han i inslaget.

I inslaget intervjuas även infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Han säger att frågan i första hand ska hanteras på kommunnivå, men utesluter inte att nya regler kan behöva införas på längre sikt.
– Det finns mer att göra, både med ordningslagen, med överenskommelser, men också med att kunna begränsa hastigheten eller tala om i vilka områden som man inte får köra. Använd det utrymmet. Det är mitt tydliga besked till landets kommuner, säger han till Ekot.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen