Nabo: Inflationen har ökat mer än avgifterna i brf:er

/assets/img/img_1017.JPG
Bild från brf-fastighet i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Mellan år 2016-2020 ökade inflationen mer än avgifterna i de drygt 400 bostadsrättsföreningar som bostadsförvaltaren Nabo har förvaltningsdata för, sett till genomsnittet. Även kostnadsökningen för underhåll i föreningarna var större än avgiftshöjningen. Detta enligt ett pressmeddelande.

På senare år har inflationen stigit mer än avgifterna i bostadsrättsföreningar har ökat, enligt statistik från bostadsförvaltaren Nabo. Under perioden 2016-2020 höjdes avgifterna i de 404 föreningar som Nabo har förvaltningsdata för med i snitt 1,5 procent i nominella termer, utan justeringar. Nästan två tredjedelar av föreningarna valde att inte förändra avgiften alls. Samtidigt ökade inflationen med totalt 6,16 procent enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Det framgår av ett pressmeddelande från förvaltaren.

Också kostnadsökningen för föreningarnas underhåll under perioden ska ha varit större än den genomsnittliga avgiftshöjningen. Entreprenadindex uppges ha stigit med tio procent, enligt statistik från SCB baserad på utvecklingen av byggindex.

Vidare innebär det nya lagkravet IMD att en del föreningar måste börja mäta och debitera uppvärmning och tappvarmvatten på lägenhetsnivå, alternativt göra energieffektiviserande åtgärder. Lagkravet infördes i somras och gäller för de flerbostadshus med sämst energiprestanda. Undantag kan i vissa fall medges med hänvisning till teknisk genomförbarhet och lönsamhet. Detta står att läsa på Boverkets webbplats.   

Enligt Jonas Gustavsson, expert inom ekonomisk förvaltning på Nabo, kan den sammantagna utvecklingen få konsekvenser på sikt.
– Som slutsats är detta något oroväckande, eftersom föreningarnas kassaflöde riskerar vara för lågt kopplat till de avsättningar som behövs för underhåll av fastigheten, liksom andra åtgärder så som investeringar för att efterfölja det nya IMD-lagkravet eller i energieffektivisering. Detta kan leda till ökad belåning och drastiska avgiftsökningar, framför allt när räntan stiger, säger han i pressmeddelandet.

Varför avgifterna inte höjts mer under den studerade tidsperioden kan ha att göra med sådant som lågt ränteläge, den kraftiga boprisuppgången, samt att föreningar som ombildat hyresrätter till bostadsrätter tjänat bra på det. 
– Det ser något bättre ut i avgiftsökningen mellan 2018 och 2020, sannolikt på grund av tendenser för ökade räntor innan coronapandemin slog till. Men under pandemin blev de långa och korta räntorna lägre och många medlemmar hade det tuffare ekonomiskt. Det har sannolikt bidragit till att avgiften inte ökat så mycket som den skulle ha gjort annars, förklarar Jonas Gustavsson.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen