En av tio bostadsrättsinnehavare bryter mot ordningsregler

/assets/img/mostphotos/25387913-soprum.jpg
Att slänga grovsopor bland hushållsavfallet är en ordningsregel många bryter mot. Foto; Mostphotos
 

I en rapport från Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC) uppger var tionde bostadsrättsinnehavare att de brutit mot föreningens ordningsregler. De flesta övertramp handlar om att felsortera avfall eller spela hög musik. Samtidigt har många inte koll på om de brutit mot reglerna eller inte.

Varje bostadsrättsförening har ordningsregler som de boende ska följa för att skapa en trygg miljö. Men hur bra är egentligen bostadsrättsinnehavare på att följa dessa regler? I Sveriges Bostadsrättsrapport 2021 som SBC står bakom framkommer det att tio procent någon gång brutit mot reglerna. Samtidigt uppger elva procent att de inte vet om de brutit mot någon regel, vilket SBC menar kan visa på okunskap. 


Majoriteten i rapporten svarar att de aldrig brutit mot ordningsreglerna. Den åldersgrupp som i störst utsträckning uppgett att de bryter mot reglerna är de mellan 18–30 år, där 17 procent uppger att de gjort något otillåtet medan 14 procent i den aktuella åldersgruppen menar att de inte vet.
– Det är positivt att majoriteten uppger att de inte har brutit mot några regler då det också visar på att föreningarna prioriterar detta i sitt arbete. Däremot är det problematiskt att runt 20 procent av Sveriges bostadsrättsinnehavare uppger att de har eller inte vet om de har brutit mot reglerna. Det är därför viktigt att styrelsen fortsätter att arbeta aktivt med detta, säger Therese af Jochnick, Head of Legal på SBC, i en kommentar. 


De vanligaste ordningsreglerna att bryta mot är att slänga grovsopor bland hushållsavfallet och spela musik på en tid som är otillåten. Detta uppger hela 32 procent att de gjort. Många i rapporten uppger även att de använt tvättstugan efter utsatt tid eller ställt sina privata saker i föreningens gemensamma utrymmen. Det är däremot inte lika vanligt att röka i trapphuset eller grilla på balkongen.

– Det är inte en så stor överraskning kring vilka ordningsregler som är vanligast att bryta, även om det självklart är problematiskt. Trots att endast en av tio grillat på balkongen utan tillåtelse kanske allt fler kommer bryta mot denna regel nu under sommaren. Det är därför viktigt att styrelsen även under semestern informerar bostadsrättsinnehavarna men också att boende meddelar styrelsen om eventuella problem, menar Therese af Jochnick.


De vanligaste ordningsreglerna att bryta mot:


Sveriges Bostadsrättsrapport grundar sig på en undersökning baserad på svar från 1 061 svenska bostadsrättsägare över hela landet. Av dessa är 46 procent kvinnor och 54 procent män.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen