Beslut om ytterligare hyresstöd

/assets/img/voteringstavla.png
Voteringstavlan i riksdagen. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag
 

Riksdagen har röstat ja till en extra ändringsbudget för 2021 där regeringen föreslår ytterligare åtgärder med anledning av pandemin. Där ingår bland annat förslag om ett nytt stöd till hyresvärdar avseende hyreskostnader för lokaler under årets första kvartal.

Den 25 februari röstade riksdagen igenom en extra ändringsbudget för 2021 där regeringen föreslår ytterligare åtgärder för att mildra effekterna av coronapandemin. Bland annat föreslås att drygt tre miljarder kronor under året ska gå till ett nytt tillfälligt stöd avsett för företags hyreskostnader inom framförallt detaljhandeln samt hotell- och restaurangbranschen. Det står att läsa på riksdagens hemsida.

Stödet är tänkt att vara en tillfällig kompensation till hyresvärdar som ger hyresgäster en rabatt på den fasta delen av lokalhyran. I regeringens proposition föreslås att det nya stödet ges med 50 procent av den överenskomna nedsättningen och att det är tänkt att gälla för hyreskostnader under perioden första januari till sista mars 2021.

Ur propositionen:

“Det nya stödet bör i likhet med det tidigare riktas till vissa företag i detaljhandeln samt i hotell- och restaurangbranschen, och till vissa andra verksamheter som drabbats ekonomiskt med anledning av spridningen av covid-19.”

Där finns också informationen att det krävs ett godkännande från Europeiska kommissionen för att stödet ska kunna bli verklighet.

Enligt bostadsförvaltaren Nabo visar deras förvaltningsdata att totalbeloppet för sena hyresinbetalningar från lokalhyresgäster i brf:er ökat kraftigt under perioden mars 2020 till januari 2021. Beloppet för perioden är 57 procent högre jämfört med samma månader ett år tillbaka. 
− Vår förvaltningsdata och undersökning visar att bostadsrättsföreningars lokalhyresgäster överlevt coronakrisen i stort hittills. Stora summor har dock gått förlorade i uteblivna intäkter för många lokalhyresgäster och sena hyresbetalningar är ett tydligt tecken på att det är tufft. Men med det nya och höjda hyresstödet dämpas risken för såväl lokalhyresgäster som för sämre ekonomi hos föreningarna och därmed även avgiftshöjningar, säger Nabos vd Daniel Larsson i ett pressmeddelande.

I ett annat pressmeddelande, med branschorganisationen Fastighetsägarna som avsändare, riktas kritik mot det nya hyresstödet.
– Hyresrabattstödet är ett administrativt krångligt system där fastighetsägare ska bedöma vilka lokalhyresgäster som är i behov av statligt stöd. Utformningen innebär att staten övervältrar ansvar på fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar som staten själv borde hantera. Fastighetsägare ska varken agera bidragsmyndighet eller bank. Därför bör omställningsstöd och omsättningsstöd som i veckan förstärkts av regeringen används som ett direktstöd till företag i behov av stöd på grund av pandemin, säger Fastighetsägarna Sveriges vd Anders Holmestig.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen