HSB Göteborg lanserar ny tjänst för ökad trygghet

/assets/img/mostphotos/43465849-bench-in-park-at-evening.jpg
Foto: Mattias Åström/Mostphotos
 

HSB Göteborg har lanserat en trygghetsanalys som är en tjänst där experter hjälper bostadsrättsföreningar identifiera och lösa problem som berör de boendes trygghet. Detta enligt ett pressmeddelande.

HSB Göteborg lanserar nu en trygghetsanalys där experter hjälper bostadsrättsföreningar att identifiera faktorer som kan sänka tryggheten för de boende. Det kan exempelvis vara bristande belysning eller lås som inte fungerar fullt ut. Experterna ska sedan komma med förslag på hur föreningen kan åtgärda problemen och på så sätt skapa en tryggare miljö. Experterna i trygghetsanalysen är fastighetsskötare, förvaltare, underhållsplanerare och ekonomer. I vissa fall kan även HSB:s boendesociala grupp NABO gå in, enligt ett pressmeddelande från HSB.


För att göra en trygghetsanalys åt en bostadsrättsförening börjar experterna med att kartlägga nuläget med hjälp av enkäter och intervjuer med de boende. På så sätt kan man upptäcka om det finns något specifikt som de boende önskas åtgärda. Experterna går även igenom tidigare felanmälningar och eventuella brott som skett i området. Efter kartläggningen görs en trygghetsinventering på plats under kvällstid. Sedan skrivs en rapport som lämnas till föreningen.

– Det är ovanligt att bostadsrättsföreningar jobbar proaktivt med trygghetsfrågor. I stället tenderar det att bli aktuellt först när något inträffat. Men det finns mycket att vinna för både individer och samhälle att satsa på trygghetsfrågorna. Och vad bättre än att börja nära det egna hemmet, säger Ted Silverhagen, förvaltare hos HSB Göteborg och processamordnare för trygghetsanalysen, i pressmeddelandet.


Trygghetsanalysen testades i HSB:s Brf Järnbrott i Västra Frölunda. Där blev resultatet lyckat och tjänsten blir nu tillgänglig för alla bostadsrättsföreningar inom HSB.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen