Ökande antal bostadsinbrott under 2020

/assets/img/mixade.jpg
Polisbil i Stockholm. Foto: Michael Hoffman
 

Till en början såg coronapandemin ut att ha en dämpande effekt på antalet bostadsinbrott i landet under 2020. I april anmäldes ovanligt få inbrott enligt Brå. Men på det hela ser anmälningarna ut att ha ökat jämfört med 2019. Det skriver Hem & Hyra.

I våras, under de första månaderna med coronapandemin, anmäldes ovanligt få bostadsinbrott i landet. Enligt statistik från myndigheten Brottsförebyggande rådet (Brå) noterades färre anmälningar i april ifjol än någonsin tidigare under de 25 år som myndigheten sammanställt sådan data. Det skriver tidningen Hem & Hyra.

Dock ser resultatet på årsbasis annorlunda ut för det pandemi-präglade år 2020. Ny preliminär statistik från Brå uppges visa att antalet anmälda inbrott totalt sett var fler under fjolåret än under 2019. Till och med november förra året kom det in 13 096 anmälningar om inbrott i hus och lägenheter, en ökning med dryga två procent jämfört med året dessförinnan.

Jönköping är den av landets tio största städer där anmälningarna ökade mest under 2020 till och med november: Plus 48 procent jämfört med samma period 2019. Det visar en genomgång av statistiken som Hem & Hyra gjort. För städerna Norrköping och Linköping noterades uppgångar om 43 respektive 26 procent. 

Bland storstäderna syns en annan typ ut av utveckling. I Stockholm minskade antalet anmälda bostadsinbrott från 1 710 år 2019 ned till 1 519 ifjol. I Göteborg noterades en nedgång från 865 till 741 under samma period. Samtidigt ökade antalet anmälningar i Malmö något från 420 till 422.

Linn Brandelius är utredare på Brå och enligt Hem & Hyra uppger hon att utvecklingen under sista halvåret 2020 ligger i linje med resultaten för samma månader tidigare år. Speciellt när det kommer till anmälda villainbrott som de senaste åren har ökat i november. Säsongsvariationen ska däremot inte vara lika tydligt för lägenhetsinbrott.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen