Kvalitén på bostaden viktigare än lyx för stockholmaren

/assets/img/mostphotos/893868-stockholm-night-city.jpg
Stockholm. Foto: Mostphotos
 

Enligt en ny undersökning från HSB väljer stockholmarna bostäder av god kvalitet framför en med exklusiva material. Balkong och en gemensam arbetsplats i huset är också populära önskemål på ett framtida boende.

Vad är det stockholmarna vill ha när de letar efter en ny bostad? I en färsk undersökning från HSB Stockholm uppger 85 procent att det är viktigare med en bra grundkvalitet i bostaden än exklusivitet. Det framgår också att fler än hälften, 63 procent, tycker det är viktigt att balkong finns i nästa bostad. Att känna sig trygg samt att det är tyst och lugnt är också viktiga komponenter i jakten på nästa boende. 


I undersökningen framgår även att coronapandemin fått flera att jobba hemma vilket lett till att 21 procent kan tänka sig att betala extra för att få tillgång till en gemensam kontorsyta i bostadshuset.


4 023 medlemmar i HSB Stockholm svarade på enkäten. På en öppen fråga fick deltagarna svara på vilket irritationsmoment de hoppades slippa med sitt nästa boende. Där blev svaret grannarna, följt av oljud och buller. Av de tillfrågade uppgav 30 procent att de inte känner ett behov av relationer till grannarna i huset medan 41 procent har det. I den senare gruppen är flertalet äldre. 


Många i undersökningen ställer sig positiva till teknik i hemmet, om den kan tillföra trygghet. Kan den dessutom optimera energianvändningen och spara pengar är över 80 procent välvilligt inställda till mer teknik i boendet. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen