Swedbank: Uteblivna hyresintäkter riskerar drabba brf:er hårt

/assets/img/2001431-vasterlanggatan.jpg
Västerlånggatan i Stockholm. Foto: Mostphotos
 

Av Swedbank Boindex för kvartal tre i år framgår att brf:er med stor andel uthyrda lokaler riskerar att drabbas hårt vid uteblivna hyresintäkter. Exempelvis skulle det indirekt kunna påverka bostadsrätters marknadspriser. Vidare visar statistik att hushållens möjligheter till bostadsköp blivit något sämre.

I veckan släpptes Swedbank Boindex för tredje kvartalet 2020, en rapport som bland annat innehåller en mätning av hushållens köpkraft när det kommer till köp av småhus och bostadsrätt. 

Under årets tredje kvartal sjönk Boindex från 115 ned till 113, ett resultat som på ett generellt plan ändå indikerar att hushållens möjligheter till bostadsköp är ganska goda. Ett boindex över 100 visar att ett hushåll lägger under 30 procent av den disponibla inkomsten på boendet. Den senaste mätningen visar att 27 procent av snitthushållets disponibla inkomst går till boendekostnader. Detta enligt ett pressmeddelande från Swedbank. 

Underlaget till rapporten består enligt uppgift av den uppmätta köpkraften i landets tre storstadsregioner, i kommuner med fler än 75 000 invånare (som en grupp), samt i övriga kommuner (som en annan grupp). Utöver det ingår mätningar i landets 40 största kommuner, redovisade separat.

Rapporten har också en fördjupningsdel som handlar om bostadsrättsföreningars hyresintäkter under coronapandemin, vilken inneburit att många som hyr lokaler fått det svårare ekonomiskt. Av fördjupningsdelen framgår att föreningar med en stor andel uthyrda lokaler riskerar att drabbas hårt ekonomiskt om hyresintäkterna ifrån dessa uteblir. 

Den slutsatsen är grundad på resultaten från en studie där Swedbank tittat närmare på hur fem brf:ers ekonomi skulle påverkas vid ett permanent hyresbortfall om 25 procent. De undersökta föreningarna finns på olika ställen i landet och ska ha valts ut genom stickprov.

Enligt bankens beräkningar skulle ett sådant hyresbortfall innebära en höjning av månadsavgiften med mellan 204 och 2 393 kronor, förutsatt att bortfallet kompenserades med högre månadsavgifter. Beräkningarna avser en bostadsrätt på 78 kvadratmeter. 

Ett sådant hyresbortfall skulle även indirekt kunna påverka bostadsrätters marknadspris. Om skillnaden i marknadspris för en bostadsrätt blev lika stor som skillnaden i låneutrymme (till följd av höjd månadsavgift) skulle marknadspriset för exempellägenheterna sjunka med mellan två och nio procent.
– Hyresintäkter stärker föreningens ekonomi och det är bra. Men ett allt för stort beroende av hyresintäkter innebär också en risk som inte ska underskattas av vare sig föreningens styrelse eller föreningens medlemmar. Uteblivna hyresintäkter behöver ofta kompenseras med högre månadsavgifter, vilket i sin tur kan påverka marknadspriset på medlemmarnas bostadsrätter, säger Swedbank och Sparbankernas privatekonom Arturo Arques i pressmeddelandet. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen