JM tvingas köpa tillbaka lägenheter i Årsta

/assets/img/mostphotos/gavelhusen.jpg
Gavelhusen. Bild från JM
 

Intill tvärbanan i Årsta står tre nybyggda hus uppförda av JM. Nu tvingas byggbolaget köpa tillbaka flera lägenheter då bullret från tvärbanan stör de boende för mycket, rapporterar Mitt i.

I Årsta färdigställde nyligen byggbolaget JM 144 bostadsrättslägenheter fördelade på tre hus. Husen ligger längs med tvärbanan och kallas för Gavelhusen. Kort efter att de boende flyttat in rapporterade flera om att de inte kunde sova på grund av bullret från tvärbanan. De menade också att de inte heller kunde vara ute på sina balkonger på grund av oljudet.


Mitt i skriver att JM nu tvingas köpa tillbaka flera lägenheter då ljudkraven för inomhusmiljö inte uppfylls. Det är totalt 41 lägenheter som byggbolaget erbjudit sig att köpa tillbaka. Vissa bostadsrättsinnehavare har också fått sin månadsavgift betald av JM då ljudnivån varit för hög. Dock finns det flera boende i huset som störs av bullret men som måste behålla sin lägenhet. Mitt i har talat med en person som störs mycket av ljudet men i mätningar hamnar bullret precis under gränsen för vad som räknas som en störning.


Även SVT har skrivit om de bullerdrabbade husen och de tar upp att JM vill att regionens trafikförvaltning åtgärdar bullret som kommer från tvärbanans fyra växlar. Dessa växlar är 20 år gamla och enligt Trafikförvaltningen kan dessa bytas ut tidigast till våren. Kostnaden för växelbytet beräknas till mellan fem och tio miljoner kronor. 


Samtidigt menar Trafikförvaltningen att kommunen inte borde godkänt att personer flyttade in i JM:s hus då byggbolaget inte visat upp någon ljudmätning. De berättar för SVT att de tycker att det är JM ihop med Stockholms stad som ska ansvara för att de boende har hälsosamma ljudnivåer. JM menar i sin tur att bullret från tvärbanan ökat sedan projektet med gavelhusen godkändes. Därför genomfördes ingen ljudmätning. 


Biträdande bygglovschef på Stockholms stad berättar för SVT att kommunen endast godkänt ett interimistiskt slutbesked, vilket innebär att det fortfarande finns saker kvar att åtgärda vad gäller till exempel ljudproblemen. Ett slutgiltigt slutbesked har ännu inte fattats. Det är nu Miljöförvaltningen som utreder vem som ska åtgärda bullret och hur. JM ska också försöka hitta sätt att minska ljudnivån för de boende, som exempelvis kompletteringar av fönstren. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen