Brf och politiker bakom installation av sagolik konst i Björkekärr

/assets/img/skymt.jpg
Bild från installationen av Thale Vangens verk "Skymt".
 

Ett sagoinspirerat konstverk har installerats vid Trätorget i Björkekärr. Detta efter att en motion med förslag på ny konst lämnats in av en lokal brf och politiker i Göteborgs Stad. Det står att läsa i ett pressmeddelande från kommunen.

I helgen invigs konstverket “Skymt” av Thale Vangen vid Trätorget i Björkekärr, östra Göteborg. Bakom initiativet till installationen står HSB Brf Björkekärr och politiker i kommunfullmäktige, som via en motion till Charles Felix Lindbergs donationsfond föreslagit ett nytt konstverk på platsen. Det framgår av ett pressmeddelande från Göteborgs Stad.   

Konstverket består i en två meter hög bronsskulptur föreställande mänskliga lår vilka övergår i djuriska underben med klövar, placerade i en rabatt vid Trätorget. Benen skulle kunna tillhöra en sagofigur. Möjligen är det en skymt av en faun. 

På lördag den 24 oktober invigs verket och konstnären Thale Vangen kommer då att finnas på plats för att berätta om skapandeprocessen. En officiell överlämning av konstverket ska också ske, från  kulturnämnden till park- och naturnämnden som ska förvalta det.
– Min intention med skulpturen till Trätorget är att den sagolika gestalten kan verka som ett avbrott i vardagen och mana fram sinnesstämningar, berättelser och fantasier, säger Thale Vangen i pressmeddelandet. 

Bild från Thale Vangens process. Bildkälla: Thale Vangen Bild från Thale Vangens process. Bildkälla: Thale Vangen


Bild från Thale Vangens process. Bildkälla: Thale Vangen Bild från Thale Vangens process. Bildkälla: Thale Vangen

I pressmeddelandet nämns också Göteborg Konst, “för konst som öppnar världar”, med uppdrag att tillgängliggöra konst i Göteborgs offentliga rum. Av kommunens hemsida framgår att det är stadens konstenhet. 

Charles Felix Lindbergs donationsfond ska ha upprättats efter att en köpman vid namn Charles Felix Lindberg testamenterade sin förmögenhet till Göteborg Stad år 1909. Förmögenheten skulle gå till ”stadens prydande och förskönande”. Med hjälp av politiker i kommunfullmäktige kan civilsamhället lägga motioner om platser som de vill ska prydas av konst. Motionerna kan läggas var tredje år.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen