Regeringen föreslår utökat rutavdrag – och höjt tak

/assets/img/19870535-kok.jpg
Foto: Mostphotos
 

Regeringsförslag om utvidgat rutavdrag och höjt tak för avdraget har lämnats in till Lagrådet. Det framgår av ett pressmeddelande.

I en ny lagrådsremiss föreslår regeringen att rutavdraget utvidgas, enligt en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Förslaget innebär bland annat att avdraget ska utökas till att även omfatta möblering av bostad (men inte inredningstjänster eller hemstajling), transport av bohag till ställen som ser till att det återanvänds, eller till och från magasinering. Enklare tillsyn av bostad föreslås också innefattas. 

Gällande föreslagen möbleringstjänst framgår det av lagrådsremissen att den ska omfatta “både ny - och ommöblering inom en och samma bostad, till exempel mellan olika våningar eller rum, och ta sikte på flertalet av de praktiska moment som en möblering av en bostad kan omfatta. Tjänsten bör även inkludera montering och demontering av nya och begagnade möbler”.

En höjning av taket för rutavdraget föreslås också, från dagens 50 000 kronor per person och år upp till 75 000 kronor. Tanken är att förändringarna ska börja gälla från och med den första januari nästa år.

Ett annat förslag som tas upp är att beslut om återbetalning av felaktigt utbetalda belopp avseende skattereduktion ska gälla omedelbart. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen