Många spekulanter följer corona-åtgärder vid visning

/assets/img/37907470-hand-applying-alcohol-gel-sanitazer-liquid-cleaning_.jpg
Foto: Mostphotos
 

Nästan alla spekulanter på bostadsvisningar respekterar de åtgärder som vidtagits för att minska smittspridning under coronautbrottet. Det visar resultatet från en enkätundersökning som Mäklarsamfundet genomfört bland sina medlemmar.

Medlemmar i Mäklarsamfundet har fått svara på frågor om hur bostadsspekulanter förhållit sig till åtgärder som vidtagits i samband med coronapandemin. Undersökningen har genomförts via en snabbenkät som enligt samfundet besvarats av 708 mäklare.  

Resultatet visar att 93 procent av de tillfrågade mäklarna i landet svarade att ”alla” eller ”de allra flesta” spekulanter följer åtgärderna. Dock uppgav nio procent av mäklarna i Stockholm att  ”vissa” eller ”inga” spekulanter följer mäklarnas åtgärder.
– Vi ser en liten men tydlig skillnad mellan Stockholm och övriga län. Det är inte bra. Jag vill uppmana alla att göra sitt yttersta för att alla visningar genomförs utan risk för smittspridning, säger Mäklarsamfundets vd Björn Wellhagen i en kommentar på samfundets hemsida. 

Vidare svarade mer än en tredjedel av mäklarna att över 75 procent av visningarna bokats för enskilda spekulanter. Och 65 procent av mäklarna har vid något tillfälle behövt uppmana spekulanter att vänta utanför, med tanke på smittorisken.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen